Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Imienne wykazy głosowań

 Załączniki:

1. Sesja Nr I z dnia 22.11.2018r.doc (44,00 kB)
2. Sesja Nr II z dnia 29.11.2018r.doc (49,50 kB)
3. Sesja Nr III z dnia 18.12.2018r.doc (50,00 kB)
4. Sesja Nr IV z dnia 28.12.2018r.doc (41,50 kB)
5. Sesja Nr V z dnia 31.01.2019r.doc (55,50 kB)
6. Sesja Nr VI z dnia_22.02.2019r.doc (35,50 kB)
7. Sesja Nr VII z dnia_28.03.2019r.doc (54,50 kB)
8. Sesja Nr VIII z dnia_25.04.2019r.doc (56,00 kB)
9. Sesja Nr IX z dnia 30.05.2019r.doc (41,00 kB)
10. Sesja Nr X z dnia 27.06.2019r.doc (51,50 kB)
11. Sesja Nr XI z dnia 29.08.2019r.doc (48,50 kB)
12. Sesja Nr XII z dnia 06.09.2019r.doc (34,50 kB)
13. Sesja Nr XIII z dnia 26.09.2019.doc (61,50 kB)
14. Sesja Nr XIV z dnia 31.10.2019.doc (48,50 kB)
15. Sesja Nr XV z dnia 28.11.2019r.doc (51,50 kB)
16. Sesja Nr XVI z dnia 30.12.2019r.doc (54,50 kB)
17. Sesja Nr XVII z dnia 30.01.2020r.doc (49,00 kB)
18. Sesja Nr XVIII z 18.02.2020r.doc (40,00 kB)
19. Sesja Nr XIX z 06.03.2020r.doc (32,50 kB)
20. Sesja Nr XX z 16.04.2020r.doc (41,50 kB)
21. Sesja Nr XXI z 28.05.2020r.doc (42,50 kB)
22. Sesja Nr XXII z 25.06.2020r.doc (59,00 kB) 23.Sesja Nr XXIII z 27.08.2020r.doc (43,50 kB)
22. Sesja Nr XXII z 25.06.2020r.doc (59,00 kB) 24. Sesja Nr XXIV z 24.09.2020r.doc (35,50 kB)
25. Sesja Nr XXV z 29.10.2020.doc (31,50 kB)
26. Sesja Nr XXVI z 30.11.2020r.doc (45 kB) 27. Sesja Nr XXVII z 29.12.2020r.doc (60 kB) 28. Sesja Nr XXVIII z 28.01.2021r.doc (48 kB)29. Sesja Nr XXIX z 25.03.202130. Sesja Nr XXX z 29.04.2021.doc (35,00 kB)31. Sesja Nr XXXI z dn. 24.06.202132. Sesja Nr XXXII z dn. 26.08.202133. Sesja Nr XXXIII z dn.28.10.202134. Sesja Nr XXXIV z dnia 25.11.2021 35. Sesja Nr XXXV z dnia 01.12.202136.Sesja nr XXXVI z dnia 14.12.202137. Sesja nr XXXVII z dnia 29.12.202138. Sesja nr XXXVIII z dnia 12.01.202239. Sesja nr XXXIX z dnia 27.01.202240. Sesja Nr XL z dnia 24.03.202241. Sesja Nr XLI z dnia 28.04. 2022
42. Sesja Nr XLII z dnia 28.06.2022
43. Sesja Nr XLIII z dnia 25.08.202244. Sesja Nr XLIV z dnia 28.09.2022
45. Sesja Nr XLV z dnia 27.10.202246. Sesja nr XLVI z dnia 24.11.202247. Sesja nr XLVII z dnia 29.12.202248. Sesja nr XLVIII z dnia 04.01.202349. Sesja nr XLIX z dnia 26.01.202350. Sesja nr L z dn. 23.02.202351. Sesja nr LI z dn.30.03.2023
52. Sesja nr LII z dn. 27.04.2023
53.Sesja nr III z dn. 22.05.2023
54. Sesja nr LIV z dn. 22.06.2023
55. Sesja nr LV z dn. 27.07.202356. Sesja nr LVI z dn. 31.08.202357. Sesja nr LVII z dn.28.09.2023
58. Sesja nr LVIII z dn. 26.10.202359. Sesja nr LIX z dn.29.11.202360.Sesja nr LX z dn. 27.12.202361. Sesja nr LVI z dn. 25.01.202462. Sesja nr LXII z dn.29.02.202463. Sesja nr LXIII z dn.26.03.202464. Sesja nr LXIV z dn.25.04.2024