Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Ważne telefony

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe 999
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993

 

Apteka dyżurna

Apteka dyżurna 41 274 30 17

 

Urzędy

Starostwo Powiatowe 41 276 90 00
Urząd Miejski 41 274 82 00
Urząd Gminy w Brodach  41 271 12 31

Urząd Gminy w Mircu

41 276 71 70
Urząd Gminy w Pawłowie 41 272 16 14
Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku 41 273 61 40
Urząd Skarbowy w Starachowicach 41 276 21 00
Oddział Celny w Starachowicach 41 274 90 80

 

Instytucje powiatowe

Komenda Powiatowa Policji w Starachowicach 47 80 43 206
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 41 274 53 89
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej 41 274 53 81
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 41 274 55 93
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 41 275 42 09
Powiatowy Urząd Pracy 41 273 62 00
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 41 274 71 13
Zarząd Dróg Powiatowych 41 273 19 72

 

Instytucje pozostałe

Straż Miejska 41 274 62 48
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 41 275 03 57
Pogotowie Ratunkowe 41 274 54 44
Miejski Zakład Komunikacji 41 272 14 20
Zakład Energetyki Cieplnej 41 274 87 73
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 41 275 96 90
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 41 274 58 34
Poczta Polska 41 275 43 48
Prokuratura Rejonowa 41 276 15 00
Sąd Rejonowy 41 274 63 29
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Rejon w Starachowicach 41 273 32 58
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 22 560 16 00