Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów

Sprawami z zakresu nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów zajmuje się Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach. 

Pokój 210 - II piętro

Tel.: 41 276 09 38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

 

ZAKRES SPRAW:

  • wydawanie i cofanie upoważnień do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów (w tym wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców)
  • wpisywanie i skreślanie przedsiębiorców z  rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje  Kontroli Pojazdów
  • wydawanie i cofanie  uprawnień diagnostom samochodowym  do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

JAK MOŻNA ZAŁATWIĆ SPRAWY:

  • Osobiście (po uprzednim kontakcie telefonicznym w celu umówienia wizyty w urzędzie).
  • Za pośrednictwem pełnomocnika lub osoby upoważnionej (w przypadku załatwienia sprawy przez osobę nie będącą członkiem najbliższej rodziny dodatkowo należy uiścić opłatę skarbową na konto UM w Starachowicach w wysokości 17 zł)
  • Korespondencyjnie (w zależności czy taką możliwość dopuszcza załatwienie danej sprawy)
  • Za pośrednictwem platformy E-PUAP (w zależności czy taką możliwość dopuszcza załatwienie danej sprawy)