Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Dokument określający status jednostki będącej osobą prawną lub nie posiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną, albo dokument stwierdzający tożsamość w przypadku osoby fizycznej,
 • Poświadczenie zgodności TDT
 • Schemat stacji kontroli pojazdów,
 • Uprawnienia diagnostów.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • Dokument potwierdzający, że nie jest podmiotem w stosunku do którego wszczęto postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.
 • Oświadczenie o zatrudnieniu diagnostów,
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie (własność, dzierżawa, leasing) wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz warunków lokalowych gwarantujących wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych, oraz potwierdzające odbiór lokalu przez PINB  (Powiat. insp. nadzoru budowlanego)

OPŁATY

 • 412 zł – opłata za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców 
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo. (opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu).

 

Konto dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
27102026290000970203620044 
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)