Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie powiatu starachowickiego działają:

  • 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej z możliwością mediacji
  • 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z możliwością mediacji.

PUNKT NR 1  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (mieszczący się w trzech lokalizacjach):

poniedziałek  - w godz. 14.00 – 18.00- w Urzędzie Gminy w Mircu (Mirzec Stary  9, 27-220 Mirzec -pok. 119 parter),

czwartek - od godz. 11.00 do godz. 15.00 - w Urzędzie Gminy w Brodach (ul. Staszica 3, 27-230 Brody, pokój nr 100 - I piętro).

wtorek-środa-piątek - od godz. 8.30 do godz. 12.30 - w Starostwie Powiatowym w Starachowicach (ul. Dr Władysława Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, pokój nr 124 - I piętro).

Pomoc świadczona jest osobiście przez radców prawnych, adwokatów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 2 - NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Urząd Miejski w Starachowicach (ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, pokój nr 16 - parter).

od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 12.00

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza - porad udzielają osoby,o których mowa w art. 11 ust. 3a ustawy.

PUNKT NR 3 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 

Urząd Miejski w Starachowicach (ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice, pokój nr 16 - parter).

od poniedziałku do piątku od godz. 12.00 do godz. 16.00  

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego – Stowarzyszenie Sursum Corda z Nwego Sącza. Porad udzielają adwokaci.

 

WAŻNE!
Uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymaga osobistego stawiennictwa w wybranym punkcie na terenie powiatu.

Należy ze sobą zabrać dokument tożsamości.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu telefonicznym terminu wizyty pod nr telefonu: (0 41) 276 09 19 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] i za pośrednictwem strony internetowej:  zapisy on-line
Kobietom w ciąży porady udzielane są poza kolejnością.

Warunkiem skorzystania z porady prawnej jest złożenie oświadczenia przez osobę uprawnioną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady prawnej.
 

Poniżej dokładna rozpiska kiedy i gdzie można szukać pomocy.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl