Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Skład Rady

Rada Powiatu w Starachowicach VI kadencji ( 2018 – 2023)

Przewodnicząca Rady Powiatu
Bożena Wrona
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Jan Pocheć

Ryszard Nowak

Pozostali radni

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Dariusz Dąbrowski, Izabela Kisiel, Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Sławomir Rymarczyk, Maria Salwa, Krzysztof Serwicki, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan.