Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Skład Rady

Rada Powiatu w Starachowicach VI kadencji ( 2018 – 2023)

Przewodnicząca Rady Powiatu
Bożena Wrona
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Piotr Kruk

Hubert Michalski 

Pozostali radni

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Przemysław Czaja, Konrad Kosiarski, Iwona Koszarska-Zemła, Danuta Krępa, Rafa Lipiec, Marek Maciukajć, Jarosław Olech, Sławomir Rymarczyk, Jarosław Samela, Kinga Sawicka, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, Mirosław Wojciechowski, Stanisław Wojtan,  Joanna Żyśko.