5°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1031 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
5 °C 4 °C 4 °C 2 °C 1 °C
-1 °C -4 °C -4 °C -0 °C -1 °C

Na terenie powiatu starachowickiego prowadzi działalność ok. 4.500 podmiotów gospodarczych o bardzo zróżnicowanych pod względem wielkości, profilu działalności i poziomie zatrudnienia.

Najważniejszym ośrodkiem gospodarczym są Starachowice, gdzie ulokowała się zdecydowana większość podmiotów działających w różnych sferach gospodarki.

Strategia Rozwoju Gospodarczego Miasta do 2010 roku wytycza pożądane kierunki rozwoju Starachowic jako ośrodka o znaczeniu regionalnym. Między innymi na jej podstawie dla potrzeb inwestycyjnych gmina opracowuje szereg dokumentów planistycznych.
Poza istniejącymi Wieloletnimi Planami Inwestycyjnymi miasto opracowało - Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju miasta i pozyskiwania środków z funduszy europejskich - opracowano Lokalny Program Rewitalizacji miasta Starachowice.


Podstawą trwałego i harmonijnego rozwoju gospodarczego jest uruchomienie mechanizmów sprzyjających jego zdynamizowaniu. Kierunki wzrostu gospodarczego przewidują działania w trzech płaszczyznach: zintensyfikowania współpracy ze Specjalną Strefą Ekonomiczną "Starachowice", liberalizację przepisów prawa miejscowego oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i unijnych.


Starachowice to znaczący w województwie świętokrzyskim ośrodek administracyjny i przemysłowy. Wieloletnie tradycje przemysłu metalowego, metalurgicznego i drzewnego coraz wyraźniej ustępują bardziej zróżnicowanej gospodarce. Poza branżą samochodową i maszynową rozwijają się inne dziedziny wytwórczości, np. przetwórstwo mięsne, produkcja materiałów budowlanych, mebli i obuwia, a także usługi transportowe, branża samochodowa i maszynowa. Dzięki dywersyfikacji przemysłowej w poszczególnych sektorach nastąpił rozwój ceramiki sanitarnej, poligrafii, elektrotechniki oraz przemysłu tekstylnego. W przeciągu minionych 10 lat liczba przedsiębiorstw wzrosła o 65%. Aktualnie w obrębie Starachowic funkcjonuje około 4000 podmiotów.