18°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1021 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
32 °C 31 °C 31 °C 32 °C 31 °C
16 °C 17 °C 18 °C 20 °C 19 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Budownictwo

    Wydział Budownictwa realizuje zadania organu administracji architektoniczno –budowlanej pierwszej instancji wynikające z prawa budowlanego i przepisów szczególnych, tj. m.in.:

 • wydawanie decyzji zatwierdzających projekty budowlane udzielających pozwoleń na budowę i rozbiórkę lub omowy ich wydania,

 • wydawanie decyzji o zmianie lub odmowie zmiany wydanych decyzji,

 • stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,

 • przenoszenie decyzji pozwolenia na budowę lub rozbiórkę na rzecz innej osoby,

 • nakładanie obowiązku geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie,

 • wydawanie decyzji o wyłączeniu obowiązku zapewnienia kierownictwa

budowy i wykonywaniu przez niego niektórych czynności,

 • wdawanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu

lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

 • nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w przedłożonym projekcie budowlanym,

 • wydawanie innych decyzji i postanowień przewidzianych przepisami ustawy

Prawo budowlane,

 • wydawanie dzienników budowy rozbiórki i montażu,

 • przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz zgłaszanie sprzeciwu w tych sprawach,

 • przyjmowanie zawiadomień o zmianie sposobu użytkowania budynków lub ich części,

 • przyjmowanie zgłoszeń rozbiórek nie wymagających pozwolenia oraz zgłaszanie sprzeciwu w tych sprawach,

 • udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego w sprawach określonych ustawą,

 • wydawanie zaświadczeń dotyczących lokali i budynków,

 • wydawanie decyzji na realizacje inwestycji drogowych ZRID.

Imię i nazwisko Telefon e-mail nr pokoju

Ewa Banaczkowska

DYREKTOR

 41 276 09 26 budownictwo@powiat.starachowice.pl 205

Kamilla Gawlik

Inspektor

 41 276 09 27 k.gawlik@powiat.starachowice.pl 206

Anna Kobus

Inspektor

 41 276 09 27 a.kobus@powiat.starachowice.pl 206

Ewa Markiewicz

Inspektor

 41 276 09 50 e.markiewicz@powiat.starachowice.pl 207

Karolina Grądalska

Inspektor

 41 276 09 50 k.gradalska@powiat.starachowice.pl 207

Józef Bachowski

Główny specjalista

 41 276 09 25 j.bachowski@powiat.starachowice.pl 203

Jacek Michałowicz

Główny specjalista

 41 276 09 25 j.michalowicz@powiat.starachowice.pl 203