Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Turystyczne szlaki piesze

Szlak milenijny

Długość szlaku: 54 km. Kolor: czerwony


Szlak zaczyna się na przystanku PKS w Kałkowie. Możliwość dojazdu autobusem PKS ze Starachowic lub pieszo ze Stykowa z przystanku MZK (ok. 4 km). Wzdłuż drogi zwanej „Drogą Martyrologii Ludu Świętokrzyskiego” postawiono stacje Drogi Krzyżowej.


Przez Kałków biegnie również szlak niebieski prowadzący z Kunowa (Pętkowic) do Nowej Słupi. Dochodzimy do Sanktuarium Maryjnego w Kałkowie. Jeśli pozwala nam na to czas istnieje możliwość zwiedzenia obiektu. Z drogi do Nietuliska skręcamy w lewo i idąc obok cmentarza dochodzimy do Godowa. Szlak prowadzi nas na wzniesienie, na którym skręcamy w lewo i zmierzamy w kierunku lasu. Las ten skrywa wiele mogił pomordowanych mieszkańców wsi Godów, Gębice i Żuchowiec. Podążając szlakiem dochodzimy do drogi Starachowice – Ostrowiec. Przekraczamy ją, mijamy oczko wodne (część zalewu w Brodach) i po przejściu 50 metrów wchodzimy w na teren rezerwatu skalnego w Krynkach. Po drodze mijamy tablicę informacyjną na temat rezerwatu. Podążamy leśną drogą, która prowadzi nas na szczyt wzniesienia (punkt widokowy na Pasmo Gór Świętokrzyskich). Przed nami wyłania się powoli miejscowość Krynki. Po drodze mijamy barokowy kościół z 1727 roku, w którym do dziś znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Skręcamy w lewo przechodząc obok budynku Gminy Brody. Przechodzimy obok tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Stanisława Staszica, a dalej przez zaporę dochodzimy do drogi Starachowice – Brody. Mijamy budynek szkoły w Rudzie i wychodzimy na ul. Widok. Po lewej /południowej/ stronie za zabudowaniami, odsłonięcie geologiczne, monumentalne bloki piaskowca z jaskiniami i bogatą strukturą urzeźbienia. Następnie ul. Południową dochodzimy do lasu. W prawo pod wiadukt droga prowadzi do wioski Adamów, szlak natomiast dochodząc do zabudowań Stykowa prowadzi ulicą Poprzeczną. Przed mostem skręcamy w prawo. Mijamy: oczyszczalnię ścieków, betonowy szkielet elektrowni – budowy rozpoczętej w latach 30-tych XX w, wioskę Dziurów leżącą po drugiej stronie torów. Dalej idąc prosto dochodzimy do starego torowiska linii kolejowej, przecinając drogę wiodącą na most w kierunku Kuczowa. Polną drogą obok kolejowego gospodarstwa, po kilkunastu metrach przechodzi pod linią kolejową na drugą stronę – skręcamy w lewo. Szlak dochodzi do ulicy Warszawka. Idąc obok torów kolejowych wchodzimy w ul. Wschodnią w Michałowie – dzielnicy Starachowic. Droga dalej prowadzi skrajem lasu, do przysiółka zwanego „Kornatka” – obecnie jest to część Starachowic. Obok dużego głazu narzutowego, miejskiej oczyszczalni ścieków, dochodzimy do ulicy Bocznej. Wchodzimy w ulicę Zgodną, mijając zlokalizowane przy niej kolejno cmentarze: parafialny i komunalny. Szlak prowadzi do ulicy Iłżeckiej, przechodząc obok najstarszego cmentarza z nagrobkami z pierwszej połowy XIX wieku - wzdłuż płotu placu targowego dochodzimy do peronu kolejki wąskotorowej do Iłży. Szlak pod wiaduktem prowadzi na drugą stronę torów. Dochodzimy do mostu przy ulicy Wierzbowej. Za mostem skręcamy w prawo i idąc brzegiem dochodzimy do kolejnego mostu na rzece Kamiennej.


Jesteśmy na ulicy Władysława Rogowskiego – długoletniego szefa produkcji Wielkiego Pieca, przebiegającej przez środek byłych Zakładów Dolnych FSC Starachowice. Przed mostem na rzece Kamiennej ustawiono w 1997 roku zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą zmianę koryta rzeki w 1932 roku. Mijamy po prawej stronie zabudowania fabryczne Odlewni Polskich S.A., za torami kolejowymi przechodzimy mostem na zasypanym kanale roboczym z wielkiego pieca i po schodkach wchodzimy w tunel pod bocznicą. Idziemy ulicą Piłsudskiego, zwaną dawniej Starachowicką, Marszałkowską - obok kamiennego budynku mieszkalnego. W czasie okupacji stały dwa i w drugim mieściło się więzienie. Na jego miejscu wystawiono mur z tablicą upamiętniającą uwolnienie w 1943 roku siedemdziesięciu osób. Po prawej stronie, na skarpie wśród drzewek, pomnik żołnierzy radzieckich z 1946 roku. Szlak wiedzie wzdłuż ogrodzenia do bramy na teren Muzeum Przyrody i Techniki.


Wędrówkę warto przerwać by zwiedzić Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura, są to obiekty Zakładu Wielkopiecowego. W 1899 wybudowano nowy wielki piec na koks, wprowadzając szereg maszyn i urządzeń pomocniczych. Zamknięty w 1968 roku, udostępniony został do zwiedzania w 1999 roku. Warto obejrzeć stałe wystawy, zwłaszcza motoryzacyjną.
Północnym wyjściem wchodzimy w ulicę Piłsudskiego, przecinamy ją, wchodząc w ulicę Krywki. Po lewej stronie mijamy figurę Św. Barbary, patronki górników, a po prawej, w miejscu starego szpitala, odnowiony budynek starostwa. Nie przypadkowo postawiono w tym miejscu figurkę patronki górników, w pobliżu znajdowała się kopalnia rudy żelaza „Herkules”. Widoczne wyżej zabudowania to budynek dyrekcji dawnego „Dozorostwa Wielkich Pieców”. Zbudowany w 1838 roku mieści obecnie stację turystyczną i muzeum gromadzące zbiory archeologiczne i historyczne. Teren dookoła to pole namiotowe Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Starachowicach.
Schodzimy w dół obok ogrodzenia, przecinamy ul. Radomską i ulicą Hutniczą dochodzimy do dworca PKS i PKP. Plac dworcowy to początek trzech szlaków turystycznych: zielonego do Łącznej, czarnego na Wykus i żółtego do Iłży.

Idąc ulicą Sportową, po prawej stronie mijamy dziewiętnastowieczny budynek mieszkalny, jedyny zachowany z początku budowy Zakładów Starachowickich. Wchodzimy w ulicę Widok, a zarazem w osiedle „Kolonia Robotnicza”, zbudowane w latach dwudziestych XX wieku dla robotników nowopowstającej Fabryki Amunicji w Starachowicach.
Wędrujemy na zachód ulicami: Nową, Miłą, Wąchocką, Wąwóz - wchodząc w ulicę Pogodną.
Mijamy po lewej stronie drewniany dom z pamiątkowa tablicą poświęconą pomięci żołnierza AK – Jana Sieronia ps. Kawka.
Po dojściu do ul. Bema idziemy prosto, by po kilkudziesięciu metrach skręcić w lewo, w ul. Mieszała. Za znakami skręcamy w prawo, w wąską drogę do lasu. Przekraczamy potok i nasyp po bocznicy kolejowej do FSC. Po lewej stronie mijamy wzniesienie zwane „Zarżniętą Górą”. Wchodzimy do Wąchocka – w ulicę Hutniczą i nią udajemy się do góry w las. Na wzniesieniu przy kapliczce św. Jacka skręcamy w lewo, przekraczając kolejny potok – po prawej stronie w gąszczu samosiejek, ruiny młyna wodnego.


Dalej szlak prowadzi drogą skrajem lasu do ul. Partyzantów. Przed przejazdem kolejowym można zboczyć w prawo – w odległości około 300 m zachowała się część żydowskiego cmentarza.
Po przejściu przez tory kolejowe idziemy około 1 km do drogi Ostrowiec – Skarżysko. Skręcamy w prawo i idąc w kierunku rynku w Wąchocku, mijamy XIX wieczne mieszczańskie domy z przejezdnymi sieniami.
Przed nami odnowiony rynek z pomnikiem legendarnego dowódcy zgrupowania AK – majora Jana Piwnika ps Ponury. Droga w lewo w górę, prowadzi do Bodzentyna , przez kompleks leśny z Polaną Langiewicza i rezerwatem „Wykus”. Szlak skręca w prawo obok szkoły. Przed budynkiem pomnik poświęcony żołnierzom poległym w latach 1918 – 1920, a dalej mogiła powstańca z 1863 roku. Na wprost Opactwo OO Cystersów z późnoromańskim kościołem i barokową bryłą klasztoru. Idąc dalej - zapora wodna i ruiny budynku/pałacu Schoenberga. Trwa jego odbudowa wraz ze zbiornikiem wodnym. Wracamy na szlak. Drogą udajemy się w kierunku wzniesienia a dalej ścieżką dochodzimy do kapliczki Św. Rocha.
Północny stok tego wzniesienia i pobliskie łąki, to poligon dla samochodów wojskowych z pobliskich zakładów MAN – dawnej FSC Starachowice.
Szlak prowadzony jest dalej kilkaset metrów drogą asfaltową na zachód. Przed pierwszym gospodarstwem skręca w lewo do lasu - teren lekko się wznosi. Po dotarciu do połowy wzniesienia skręcamy w prawo /na zachód/ w leśną drogę opadającą w dół.


Wchodząc do wioski Marcinków, dochodzimy ponownie do drogi z Wąchocka i po przejściu około kilometra skręcamy przed szkołą w lewo. Za zabudowaniami skręcamy w prawo – na zachód, dalszą część trasy pokonujemy drogą gruntową, równoległą do asfaltowej drogi przez wieś.
Po wejściu do lasu skręcamy w prawo / na północ/, przecinając na końcu wsi drogę w kierunku Skarżyska i wraz ze znakami niebieskiego szlaku rowerowego wchodzimy na rozległe łąki nad Kamienną. Po przekroczeniu rzeczki Kaczki – wpadającej w pobliżu do Kamiennej, udajemy się za znakami w kierunku widocznego w oddali lasku.
Leśną drogą dochodzimy do brodu i pozostałości młyna wodnego na rzece Kamienna.
Pieszy szlak czerwony wraz z niebieskim rowerowym prowadzony jest dalej w lewo – po prawej stronie pozostaje długa śródleśna dolina odgrodzona drutem i taśmą. Są to tereny gospodarstwa agroturystycznego, miejsce wypasu stada pięknych koni rasy „Fiord”.


Droga leśna przechodzi w brukowaną i po dojściu do sosnowego młodnika z brzozową aleją szlak czerwony skręca w prawo, natomiast niebieski szlak rowerowy nadal prowadzony jest prosto.
Po kilkunastu metrach na wprost widoczne jest gospodarstwo agroturystyczne „Stary Młyn” a szlak pieszy skręca w leśną drogę w lewo.
Za znakami dochodzimy do kolejnego skrzyżowania, skręcamy w prawo w dół. Przed nami rozlewisko rzeki Kamiennej, grobla z kładką a dalej mostek. Po drugiej stronie rzeki widać zabudowania i młyn wodny – obecnie znajduje się w nim turbina wytwarzająca energię elektryczną.
Od tego miejsca szlak prowadzony jest skrajem lasu. Po lewej stronie można jeszcze zobaczyć elementy betonowego ogrodzenia zakładu. Dochodzimy do drogi ze znakami niebieskiego szlaku rowerowego a dalej do asfaltowej drogi z Parszowa. Po przejściu mostem rzeki Kamiennej wchodzimy do Skarżyska w ulicę 3 – maja. Kierujemy się do centrum i po przejściu wiaduktem torów kolejowych, na skrzyżowaniu dróg skręcamy na lewo, w ulicę Niepodległości. Za kościołem skręcamy w ulicę Słowackiego i dochodzimy do skrzyżowania z al. Tysiąclecia - do budynku Miejskiego Centrum Kultury, a zarazem siedziby Zarządu Oddziału PTTK Skarżysko. Przy nim kończy się obecnie czerwony szlak pieszy. Do kościoła przy ul. Wileńskiej - sanktuarium Matki Boskiej Ostrobramskiej, możemy dojść już bez znaków.
Powrót pieszo tą samą drogą do wiaduktu, a dalej przejście do dworca PKP. Do Starachowic można jechać autobusem MZK lub pociągiem /szynobusem/.


Szlak pieszy Starachowice - Iłża
Długość: 30 km. Kolor: żółty

0,0 Starachowice Dworzec PKP Starachowice Zach
6,6 Lipie Komorniki (węzeł szlaków, przystanek kolejki wąskotorowej)
7,9 Lipie – szkoła
9,5 Lipie – jeziorko
13,3 Zębiec (droga krajowa nr 9)
14,5 Zębiec – Zakłady Górniczo-Metalowe
19,7 Piotrowe Pole
22,4 pomnik poległych partyzantów AK z oddziału „Potoka”
23,9 Koszary PKS
25,0 Kotlarka PKS
26,4 Kotlarka Budy
28,0 Kotlarka Krzyże
29,5 Iłża – ul. Św. Franciszka.
30,0 Iłża PKS
 
Od dworca PKP Starachowice Zach. szlak prowadzony jest wraz ze szlakiem pieszym czerwonym przez park, obok budynku PTTK. Ulicą Krywki, obok kapliczki św. Barbary, dochodzi do ul. Na Szlakowisku. Po prawej stronie znajduje się wejście na teren Muzeum Przyrody i Techniki, a po lewej – hałda szlaki wielkopiecowej. Dalej szlak przecina Al. AK i schodami obok sądu dochodzi do ul. Lipowej. Wchodzi do lasu obok ogródków działkowych, a następnie pod hałdę kopalni rudy żelaza „Majówka”. Leśnymi drogami i linią oddziałową dochodzi do wioski Lipie – węzeł szlaków, początek szlaku czarnego do Rudy.
W odległości 200 m na czarnym szlaku, zlokalizowane jest pole biwakowe.
Za wioską szlak skręca z linii oddziałowej i wchodzi w las, w drogę do zbiornika p. pożarowego na rzece Kotyzka. Ponownie wraca na linię zwaną „Strażową”. Na kolejnej „leżni”, przecince leśnej, zlokalizowano początek szlaku zielonego – do Nadleśnictwa Marcule. Szlak żółty przecina drogę krajową nr „9”, mija zakład w Zębcu i linią oddziałową dochodzi do „Gościńca Iłżeckiego”. Przez Piotrowe Pole, obok pomnika poległych żołnierzy AK, dochodzi do wioski Koszary. Przez wioskę Kotlarka dochodzi do przysiółka Kotlarka Budy. Polną drogą dochodzi do krzyży i kapliczki a następnie do ul. Św. Franciszka w Iłży.
Po prawej stronie wejście na zamek, po lewej – Muzeum Regionalne. Drogą w prawo idziemy w kierunku Lipska – do przystanku PKS Iłża.


Szlak Ruda - Mirzec
Długość szlaku: 32 km. Kolor: czarny

Początek szlaku zlokalizowany jest na przystanku MZK obok szkoły w Rudzie. Prowadzony jest drogą w kierunku Starachowic. W lesie przed wioską Adamów skręca na północ do rezerwatu „Skaty pod Adamowem". Leśnymi drogami doprowadza do leśniczówki Lubienia (wiata z miejscem na ognisko) i do rezerwatu „Rosochacz". Dalej prowadzony jest na północ, do brukowanej drogi do Lipia. Skrajem wioski, obok przystanku kolejki wąskotorowej, dochodzi do węzła szlaków w Lipiu-Komoraikach. Od tego miejsca zostały naniesione nowe znaki. Prowadzony jest wraz ze szlakiem żółtym Iłża - Starachowice. Przecina drogę Starachowice - Lipie i leśnymi drogami dochodzi do pokopanianej hałdy „Majówka 4". Szlak żółty skręca na południe do Starachowic, natomiast szlak czarny prowadzi prosto - wraz ze znakami niebieskiego szlaku spacerowego. Po dotarciu do starego torowiska kolejki wąskotorowej, szlak niebieski skręca na południe do Starachowic, szlak czarny na północ. Leśną drogą prowadzoną na torowisku dochodzimy do drogi p. pożarowej nr 7. Szlak skręca na zachód, ale po około 200 metrach ponownie prowadzony jest leśną drogą na północ. Przecina linię oddziałową i dochodzi do drogi p. pożarowej nr 9, skręcając na zachód. Na wprost- na pomoc, poprowadzony jest odcinek (około 600 m) szlaku spacerowego (inne znaki) do mogiły partyzantów z oddziału „ Jędrusie". Szlak czarny dochodzi do drogi Starachowice - Tychów, na wprost pomnika partyzantów z oddziału BCH. Linią oddziałową doprowadza do tzw. „białej drogi", a nią do drogi Wąchock - Mirzec. Po wyjściu z lasu skręca na zachód, a w wiosce - na północ. Przecina drogę Pastwiska - Skarżysko Kamienna i obok cmentarza, kościoła, wchodzi na plac z przystankami MZK i PKS. Jest to koniec szlaku o długości 32 km.


Szlak Starachowice - Wykus
Długość szlaku: 9 km. Kolor: czarny

(0,0 km) Starachowice Zachodnie PKP i PKS. Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura z Zabytkowym Zespołem Wielkopiecowym, Muzeum Regionalne PTTK, Izba Pamięci Żydów Wierzbnickich, zabytkowe osiedla przemysłowe, rekreacyjne zbiorniki wodne (5,5 km) Polana M. Langiewicza. Przed polaną połączenie ze szlakiem niebieskim: Wąchock - Cedzyna. Miejsce obozowania oddziałów powstańczych Mariana Langiewicza 1863 r. (9,0 km) Wykus - polana. Miejsce obozowiska zgrupowań partyzanckich żołnierzy AK, kapliczka Matki Boskiej Bolesnej - pomnik poległych żołnierzy AK. Dalej szlak niebieski: Wąchock-Cedzyna.


Szlak Starachowice - Łączna
Długość szlaku: 36 km. Kolor: zielony

(0,0 km) Starachowice Zachodnie PKP. Przystanek na linii kolejowej: Skarżysko - Sandomierz - Rozwadów, dworzec PKS. Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. J. Pazdura, z Zabytkowym Zespołem Wielkopiecowym, Muzeum Regionalne PTTK, Izba Pamięci Żydów Wierzbnickich, zabytkowe osiedla przemysłowe, rekreacyjne zbiorniki wodne. (11,0 km) Bronkowice. PKS do Starachowic. (12,0 km) Radkowice. PKS do Starachowic. Zabytkowy drewniany kościół, starodrzew parku podworskiego. (15,0 km) Tarczek. PKS do Starachowic i Kielc. Zabytkowy kościół, przy kościele i w parku podworskim pomniki przyrody.  (20,0 km) Bodzentyn. PKS do: Starachowic, Kielc, Skarżyska. Połączenie ze szlakiem niebieskim: Wąchock - Cedzyna. Zabytkowy układ urbanistyczny z dwoma rynkami i częściowo zachowanymi obwarowaniami d. miasta, ruiny zamku biskupów krakowskich, kościół parafialny z cennym wyposażeniem, zagroda świętokrzyska - punkt etnograficzny Muzeum Wsi Kieleckiej. (23,0 km) Psary Stara Wieś. PKS do Kielc. (25,0 km). Psary Podlesie. Pomnik w miejscu rozstrzelania mieszkańców. (29,0 km) Bukowa Góra (482 m n.p.m.) - najwyższy szczyt pasma Klonowskiego. Początek szlaku żółtego do Barczy. Skałki - pomnik przyrody nieożywionej. (36,0 km) Łączna PKP. Przystanek na linii kolejowej: Kielce - Skarżysko Kamienna.


Szlak wokół zalewu w Brodach
Długość szlaku: 16 km. Kolor: zielony

Szlak dostępny do wędrowania /lub jazdy rowerem/ w obu kierunkach,  Początek/koniec szlaku przy budynku GOK w Brodach.
Szlak od budynku GOK w Brodach prowadzony jest na wschód, skręca w prawo na wzniesieniu i wraz ze znakami pieszego szlaku czerwonego dochodzi do zabytkowego kościoła w Krynkach. Za kościołem drogą w dół obok cmentarza, schodzi do drogi w kierunku Starachowic i skręca na północ do linii kolejowej, a zarazem do przejazdu kolejowego.
Od budynku stacji PKP w Brodach kierujemy się na wzniesienie, na północ – ul. Wójtowską w Brodach obok byłego ośrodka Relaks. Następnie schodzimy w dół do potoku Ruśnia.
Skręcamy w lewo i leśną drogą, skrajem wysokiego lasu idziemy - wraz z czarnym szlakiem rowerowym do pól wioski Ruda. Drogą gruntową, obok stacji gazowej i sadzawki wchodzimy do wioski. Skręcamy w lewo, przechodzimy tunelem - przejściem dla pieszych pod linią kolejową i następnie skręcamy w prawo, w kierunku widocznego budynku szkoły.
Idąc ulicą Nad Zalewem lekko w górę wraz ze znakami szlaku pieszego czerwonego, mijamy po prawej stronie sklep. Na wzniesieniu skręcamy w prawo - po kilkudziesięciu metrach można skręcić w lewo (bez znaków szlaku), w polną drogę w kierunku pomnika przyrody „Skały w Rudzie”.
Idąc dalej za znakami wraz z pieszym szlakiem czerwonym, dochodzimy do wiaduktu kolejowego w Stykowie. Po zejściu z głównej drogi, idziemy ulicą na zachód, a następnie na południe - do widocznego mostu na rzece Kamiennej.
Po przejściu na drugą stronę rzeki skręcamy w lewo na wał i drogą gruntową idziemy w kierunku zabudowań wsi Styków.
Dochodzimy do drogi Starachowice – Ostrowiec, a idąc na wschód chodnikiem, mijamy po lewej stronie ośrodki rekreacyjne.
Obok zajazdu skręcamy w lewo, w drogę w kierunku Brodów. Po kilkudziesięciu metrach przed „oczkiem wodnym” skręcamy w prawo. Brzegiem małego zbiornika wodnego dochodzimy do skraju lasu i wraz ze znakami pieszego szlaku czerwonego wchodzimy do rezerwatu skalnego „Skały w Krynkach”.
Szlak czerwony prowadzi do "skalnych grzybów", natomiast zielony skręca w lewo na północ i łukiem doprowadza do skalnego wąwozu. Po około 200 metrach szlaki łączą się ponownie i dalej prowadzą razem w górę do drogi asfaltowej z Krynek.
Szlak czerwony przecina drogę i prowadzony jest dalej prosto, natomiast szlak opisywany skręca w lewo w kierunku widocznych zabudowań.
Po dojściu do wioski skręca w Krynkach ponownie w lewo w ul. Porzeczną i schodzi w dół do drogi nad zalewem. Po prawej stronie mijamy „Bar pod lipą”.
Droga prowadzi do zapory. Przed popiersiem St. Staszica w Brodach skręcamy w lewo na koronę zapory.
Po przejściu na drugą stronę dochodzimy do przystanku komunikacji miejskiej (węzeł szlaków), gdzie zlokalizowano koniec/początek szlaku – około 300 m od miejsca biwakowego na terenie ośrodka sportowego.


Szlak spacerowy Gadka - Lasy Tychowskie
Długość szlaku: 11 km. Kolor: czarny

Początek szlaku przy szkole podstawowej w Gadce. Idziemy ok. 1 km w kierunku Mirca, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, następnie prosto przez łąkido leśniczówki. Skręcamy w lewo, idziemy leśną drogą a następnie brzegiemlasu, mijamy zabudowania wsi Mirzec, przecinamy drogę Wąchock - Mirzeci docieramy do wsi Malcówki. Tam skręcamy w prawo w drogę leśną, podążamy nią aż do drogi pożarowej z czarnym szlakiem pieszym. Skręcamy w lewo, idziemy razem ze szlakiem pieszym czarnym, przecinamy drogę Tychów - Starachowice i docieramy do mogiły partyzantów "Jędrusiów".


Szlak spacerowy na Polanę Langiewicza
Długość szlaku: 4,5 km

(0,0 km) Szlak rozpoczyna się w Starachowicach przy skrzyżowaniu ul. Moniuszki z ul. Południową, (przystanek MZK). Od przystanku idziemy w kierunku zachodnim, po dojściu do końca ulicy skręcamy w lewo i idziemy równolegle do linii brzegowej zalewu na rzeczce Lubianka aż do (0,8 km) lasu. Dalej szlak przebiega leśną drogą po lewej stronie strumienia wpadającego do Lubianki. Po dojściu do (0,3 km) okazałego buka skręcamy w lewo do  (4,3 km) Polany M. Langiewicza. Powrót tą samą drogą. Obchodzimy zalew po jego zachodniej stronie i dochodzimy do przystanku MZK na ul. Południowej.


Szlak górników
Długość szlaku: 7,5 km. Kolor: niebieski

(0,0 km) Początek szlaku to Parking przy ul. Marszałka Piłsudskiego, obok wejścia do Muzeum Przyrody i Techniki. Rozpoczynając spacer przechodzimy przez ulicę Marszałka Piłsudskiego wchodząc w ul. Krywki. Wraz ze znakami szlaku: żółtego i czerwonego dochodzimy do budynku PTTK, skręcamy w lewo obok ogrodzenia, w kierunku ul. Radomskiej. (0,5 km) Wchodzimy do parku. Dalej idziemy obok potoku, cały czas w górę, (1,0 km) do ul. Chopina. Wg starych map płynący potok odwadniał kopalnię rudy żelaza „Herkules”. Skręcamy w ul. Krzosa, a następnie w ul. Krywki. Cały ten teren zabudowany jest niskimi budynkami, stojącymi na dawnych wyrobiskach górniczych. Przecinamy ul. 3 Maja i skręcamy w prawo, w ul. Partyzantów. Na lewo, do ul. Radomskiej ciągnęły się tereny kopalni „Perłowa”. Kolejny skręt, tym razem w lewo – obok (1,7 km) Domu Nauczyciela. Chodnikiem dochodzimy do (2,0 km) ul. Iglastej. Wg map zlokalizowana była tu kopalnia rudy żelaza „Drutowa”. Obok szkolnego boiska, starym torowiskiem kolejki wąskotorowej wchodzimy do lasu. Dochodzimy do kolejnego torowiska (3,2 km) pozostałości bocznicy normalnotorowej do kopalni rudy żelaza Majówka. Skręcamy w prawo i pokonując około 700 m dochodzimy do (3,9 km) pozostałości betonowych budynków kopalni. W lesie po prawej stronie pozostałości wyrobisk kopalni „Perłowa”. Niewiele pozostało po kopalnianych zabudowaniach „Majówka 4”. Szyby i sztolnia zostały zasypane, budynki rozebrane, jedynie czytelny jest ślad prowadzenia taśmociągu – ponad 400 m na szczyt hałdy. Punkt widokowy – widok na pasmo Gór Świętokrzyskich, lasy iłżeckie i okolice Skarżyska. Tu też spotykamy znaki pieszego szlaku żółtego w kierunku ze Starachowic do Iłży. Wraz ze znakami szlaku żółtego wędrujemy w kierunku Starachowic, do przecięcia z leśną drogą. Skręcamy w nią w lewo, podziwiając wysokie sosny wejmutki rosnące obok drogi. Dochodzimy do (4,8 km) ul. Kopalnianej. Po lewej stronie widoczne wejście na teren byłej kopalni rudy żelaza zwanej „Majówka 3”. Skręcamy w prawo. Po przecięciu ul. Partyzantów, ul. Leśnej i ul. Granicznej, dochodzimy do (5,9 km) ul. Złotej. Obok kościoła skręcamy w prawo, po kilkudziesięciu metrach wchodząc na deptak ze ścieżką rowerową – ul. Staszica. Przed budynkiem sądu skręcamy w lewo, na (6,4 km) skraj wychodni skalnej. Tam znajduje się nowo wybudowana platforma widokowa, skąd rozciąga się przepiękny widok na Pasmo Główne Gór Świętokrzyskich z Łysicą (612 m. n.p.m.) i Świętym Krzyżem. Dalej idziemy schodkami w dół do ul. Armii Krajowej, do przejścia pieszego i kierujemy się w prawo w kierunku ul. Na Szlakowisku.
Wchodzimy w ul. Na Szlakowisku. Po prawej stronie hałda porośnięta młodą roślinnością. Powstała przez lata z wylewanego żużla wielkopiecowego. Częściowo eksploatowana, a pozyskiwany materiał służył do utwardzania dróg. (7,5 km) Dochodzimy do końca szlaku.