Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o powiecie

Powiat Starachowicki  położony w północnej części województwa świętokrzyskiego, zajmuje obszar 524 km kw. między Przedgórzem Iłżeckim, a podnóżem Gór Świętokrzyskich. Południowe granice powiatu dzieli zaledwie 10 km od najwyższego pasma Gór Świętokrzyskich - Łysogór. Bardzo dobrze rozwinięta sieć dróg krajowych: Warszawa - Radom - Iłża - Ostrowiec Świętokrzyski - Rzeszów i Skarżysko - Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski zapewnia dogodny dojazd z każdego zakątka Polski. Oś komunikacyjną całego regionu stanowi dolina rzeki Kamiennej. Wzdłuż niej biegnie linia kolejowa Łódź Kaliska - Dębica łącząca się w Skarżysku Kamiennej z linią Warszawa- Kraków. Powiat Starachowicki zamieszkuje 95,5 tys. mieszkańców. 

 

W skład Powiatu Starachowickiego wchodzi 5 gmin: 

  • Gmina Starachowice
  • Gmina Brody
  • Gmina Mirzec
  • Gmina Pawłów
  • Gmina Wąchock. 

Starachowice

Stolica powiatu, miasto należące do największych w regionie usytuowane na północnych obrzeżach Gór Świętokrzyskich przecięte malowniczą doliną rzeki Kamiennej i otoczone zwartym kompleksem pięknych lasów. 
Powierzchnia Starachowic wynosi 32 km². Miasto położone jest w połowie drogi między Warszawą a Krakowem (ok. 170 km). Ta sama odległość dzieli Starachowice od Rzeszowa, Lublina, Łodzi i Katowic. Dobrze rozwinięta sieć drogowa umożliwia stałą komunikację z tymi ośrodkami. Linia kolejowa biegnąca wzdłuż koryta rzeki przecina miasto a bliskość dużego węzła kolejowego w Skarżysku - Kamiennej ułatwia połączenie z całym krajem. 
Starachowice od zawsze były silnym ośrodkiem przemysłu, począwszy od  hutnictwa, przez przemysł zbrojeniowy, a skończywszy na przemyśle motoryzacyjnym. W ostatnich latach z miasto zmienia oblicze gospodarcze z mono przemysłowego ośrodka produkującego samochody ciężarowe staje się miastem rozwijającym wiele gałęzi przemysłu. Zmiany te były możliwe dzięki  działaniom  Specjalnej Strefy Ekonomicznej ale także dzięki aktywności samych mieszkańców. Starachowice wyróżniają się pięknym położeniem w pradolinie rzeki, urozmaiconą konfiguracją terenu i unikalnymi walorami krajobrazowymi. W granicach miasta są trzy pięknie położone akweny z czystą wodą, - znakomite miejsca do uprawiania sportów wodnych i aktywnego wypoczynku oraz raj  dla wędkarzy.
www.starachowice.eu

Gmina Brody

Położona jest we wschodniej części powiatu starachowickiego. Teren gminy zajmuje obszar przedgórza Gór Świętokrzyskich w dużej części obejmujący Lasy Iłżeckie. 
Brody to gmina o charakterze wiejskim. Obszar gminy (161,25 km²) podzielony jest na 16 sołectw. Ze względu na bardzo niski, 23 % udział w powierzchni gminy, użytków rolnych, które zajmują 3,712 ha, gmina nie ma charakteru rolniczego. Bogactwem gminy są wielkie kompleksy leśne zajmujące aż 11,499 ha, co stanowi 71 % powierzchni gminy oraz nadaje jej wspaniałe walory krajobrazowo-przyrodnicze. Całość terenu gminy wchodzi w obszar krajobrazu chronionego jako regionu o szczególnych walorach przyrodniczych i właściwościach klimatycznych.
Gmina Brody ma korzystne położenie komunikacyjne. Biegną tędy trzy ważne trakty:
- droga krajowa nr 9 z Warszawy przez Radom, Rzeszów do Barwinka,
- droga krajowa nr 42 ze Skarżyska - Kam. przez Starachowice do Rudnika.
- linia kolejowa Łódź Kaliska - Dębica (stacja w Brodach). 
www.brody.info.pl

Gmina Mirzec

Leży w północnej części powiatu starachowickiego. Północno-wschodnie tereny gminy leżą na Przedgórzu Iłżeckim. Powierzchnia gminy to 111 km2, a w jej skład wchodzi 10 sołectw, w których mieszka 8300 osób. Południowe obrzeża gminy wypełniają kompleksy dawnej Puszczy Iłżeckiej. Użytki rolne stanowią 55 % powierzchni gminy tj. 6,158 ha z glebami IV i V klasy w rozdrobnionych gospodarstwach o średniej pow. ok. 3 ha. Lasy i grunty leśne stanowią ok. 40 % powierzchni i zajmują 4,408 ha. W Gminie Mirzec krzyżuje się szlak drogowy łączący Starachowice z Radomiem (744) z ważnym połączeniem ze  Skarżyska Kamiennej w kierunku Lublina. 
www.mirzec.pl

Gmina Pawłów

Leży w południowej części powiatu starachowickiego. Powierzchnia gminy wynosi: 13,739 ha. W skład gminy wchodzi 35 sołectw. Zamieszkuje ją ok. 15.500 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym. Użytki rolne zajmują aż 77 % powierzchni gminy. Na powierzchni 10,578 ha, gdzie przeważają dobre i bardzo dobre gleby lessowe II,III i IV klasy, uprawiane są oprócz zbóż i ziemniaków, plantacje truskawek i warzyw gruntowych. Rozwinęła się dobrze hodowla trzody chlewnej i bydła.
www.pawlow.pl

Gmina Wąchock

Położona jest w zachodniej części powiatu starachowickiego i otoczona dużymi kompleksami leśnymi. Obszary leśne o pow. 5 257 ha stanowią 64 % obszaru gminy obejmując najbardziej urokliwe tereny Puszczy Świętokrzyskiej - Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.
Gmina zajmuje 8 182 ha, co stanowi 15,5 % powierzchni powiatu starachowickiego.
Teren gminy obejmuje: miasto Wąchock, będące siedzibą władz samorządowych i pięć sołectw, w których mieszka 6860 osób. 
Przez miasto przebiega linia kolejowa Łódź Kaliska - Dębica oraz droga krajowa 42 łącząca województwa opolskie, śląskie, łódzkie i świętokrzyskie. Wąchocka to jedno z najstarszych miast w Polsce z Opactwem Cystersów, którego początki sięgają 1179r.
www.wachock.pl