25°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1021 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
31 °C 30 °C 29 °C 27 °C 28 °C
18 °C 18 °C 17 °C 15 °C 12 °C

    Powiat starachowicki tętni bogatym, różnorodnym życiem kulturalnym. Liczne placówki kulturalne z wielkim zapałem realizują swą szeroką działalność dbając o to, by trafić do jak najszerszego odbiorcy. Każdy mieszkaniec powiatu ma szansę uczestniczyć w życiu kulturalnym dzięki pracy takich animatorów kultury jak:


 • Starachowickie Centrum Kultury w Starachowicach
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Starachowicach
 • Spółdzielczy Dom Kultury "Wanacja" w Starachowicach
 • Spółdzielczy Dom Kultury SSM w Starachowicach
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku,
 • Gminne Ośrodki Kultury w Brodach, Pawłowie i Mircu.
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Starachowicach.
 • Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Starachowicach
 • 111 Artystyczna Drużyna Harcerska ZHP w Starachowicach

 

Organizacje pozarządowe o profilu promującym kulturę w szczególności:

 • Stowarzyszenie Promocji Talentów przy MDK w Starachowicach
 • Stowarzyszenie Promocji Tańca i Muzyki "MiM"
 • Polskie Staowarzyszenie Edukacji Plastycznej
 • Fundacja Kultury Regionalnej "Radostowa"
 • Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura
 • Muzeum Regionalne PTTK

 

Placówki realizujące naukę w kierunkach artystycznych to:

 • Państwowa Szkoła Muzyczna
 • Miejska Szkoła Tańca "MiM"
 • Państwowe Ognisko Plastyczne
 • Szkoła Muzyczna "Yamaha"
 

Amatorski ruch artystyczny w powiecie reprezentują:

 • Nauczycielski Chór Kameralny "CONCENTUS"
 • Chór Kameralny "PORTAMENTO"
 • Międzyszkolny Big Band przy SP nr 11
 • Teatr Muzyczny "NAD KAMIENNĄ"
 • Zespół Tańca i Inscenizacji "PLEJADA"
 • Studio Taneczne "TAKT"
 • Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział w Starachowicach)
 • Zespoły artystyczne MGOK w Wąchocku.
 • Zespoły artystyczne w GOK Brodów, Pawłowa i Mirca

 

Na terenie powiatu działają również aktywne stowarzyszenia społeczno-kulturalne, niektóre z nich to:

 • Towarzystwo Przyjaciół Starachowic
 • Polskie Towarzystwo Historyczne o Starachowice
 • Towarzystwo Przyjaciół Wąchocka

 

Imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe realizowane w powiecie prezentuje wydawany co roku Kalendarz Imprez Kulturalnych, Turystycznych i Sportowych Powiatu Starachowickiego.Do stałych i cyklicznie organizowanych imprez kulturalnych należą m.in.:

 • Jarmark u Starzecha,
 • Dni Starachowic,
 • Dni Wąchocka,
 • Festiwal Pieśni Religijnej w Kałkowie,
 • Warsztaty fotograficzne "DIASTAR",
 • Ogólnopolskie Młodzieżowe Spotkania z Muzyką Dawną "MUSICA ANTIQUA-CANTORES SCHOLARES",
 • Spotkania Handlowe nad Kamienną,
 • liminacje MIĘDZYNARODOWYCH BUSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM w Brodach,
 • Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej.