7°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1017 hPa


środa czwartek piątek sobota niedziela
14 °C 17 °C 17 °C 15 °C 14 °C
3 °C 8 °C 9 °C 8 °C 7 °C
Biuletyn Informacji Publicznej

Udzielenie uprawnień diagnosty

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: Wydział Komunikacji i Dróg

Pokój nr 210 II piętro

Tel.: 41 276-09-38

Skrzynka ePUAP: SP_STCE/Skrytka

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

 • osobiście (składając wniosek w Wydziale Komunikacji i Dróg)
 • przez pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w zakładce). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Wniosek o nadanie uprawnień diagnosty.
 • Dokument potwierdzający wykształcenie.
 • Dokument potwierdzający odbycie szkolenia dla diagnostów zakończonego egzaminem z wynikiem pozytywnym, w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie podstawowym i specjalistycznym.
 • Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia uzupełniającego.

Diagnosta może wystąpić o rozszerzenie uprawnienia. Wymagane są do tego następujące dokumenty:

 • wniosek o rozszerzenie uprawnień diagnosty,
 • dotychczasowy dokument nadający uprawnienia diagnosty z określonym zakresem uprawnień,
 • dokument potwierdzający ukończenie szkolenia specjalistycznego w zakresie o jaki ubiega się diagnosta. Jeżeli diagnosta uzyska rozszerzenie zakresu uprawnień numer jego uprawnienia pozostaje niezmieniony; pod tym samym numerem zostaje dopisany nowy zakres uprawnień.

OPŁATY

 • 48 zł – opłata za  wydanie uprawnienia diagnosty
 • 17 zł – opłata za pełnomocnictwo. (opłaty nie pobiera się w przypadku upoważnienia współmałżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu).

Konto dla opłat

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, ul. Dr. W. Borkowskiego 4
Santander Bank Polska S.A.
82109025900000000147306795
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)

 

Nr Konta dla opłat skarbowych (np. za pełnomocnictwo)

Urząd Miasta w Starachowicach
ul. Radomska 45
Bank PKO BP SA.
27102026290000970203620044 
(w tytule przelewu należy wpisać czego dotyczy opłata)