Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/platne/starostwo118/public_html/powiat.starachowice.pl/engine/modules/simplenews/simplenews.php on line 1632

Warning: usort() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/platne/starostwo118/public_html/powiat.starachowice.pl/engine/engine.php on line 269

Warning: array_slice() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/platne/starostwo118/public_html/powiat.starachowice.pl/engine/widgets/events/events.php on line 65
Powiat Starachowice 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
100-lecie Odzyskania Niepodległości
wtorek, 9 października 2018 10:29

Władze powiatu uczciły 98. rocznicę Bitwy Warszawskiej i obchodzone w tym dniu Święto Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbyły się tradycyjnie w kościele pw. Wszystkich Świętych i pod pomnikiem Niepodległości w Starachowicach.


środa, 16 maja 2018 09:18

11 czerwca odbędzie się Rajd pieszy do miejsca pamięci narodowej Żuchowiec - Gębice, organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Pawłowie.

 


środa, 16 maja 2018 09:13

9 czerwca na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jadownikach odbędzie się Piknik Rodzinny w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. W programie: rozgrywki sortowe, a także ognisko integracyjne.

 


środa, 16 maja 2018 09:09

5 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej w Jadownikach odbędzie się Mały konkurs wiedzy o Polsce dla dzieci z oddziału przedszkolnego pn. Kocham Cię Polsko. Początek zmagań o godz. 12.00.


środa, 16 maja 2018 09:00

Dąb Pamięci, potomek jednego z najstarszych dębów w Polsce, chronionego prawem jako pomnik przyrody, został dziś posadzony przy Panteonie Pamięci Narodowej przed kościołem Wszystkich Świętych w Starachowicach. Jest to kolejny podarek dla Niepodległej, w roku Jubileuszu 100 –lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystego posadzenia drzewka dokonała starosta Danuta Krępa wspólnie z posłem Krzysztofem Lipcem, Nadleśniczym Nadleśnictwa Starachowice Ryszardem Bisem oraz ks. kan. Markiem Janasem, proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Starachowicach.

Jest to jeden z pięciu „Bartusiów”, potomków dębu „Bartek”, które trafiły do Starachowic w celu upamiętnienia jubileuszu 100 –lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Cztery zostały zasadzone już w zeszłym tygodniu przez budynkami – Starostwa Powiatowego w Starachowicach, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, II Liceum Ogólnokształcącego i przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnym. Ostatni, piąty został posadowiony dzisiaj przy Panteonie Pamięci Narodowej przed kościołem pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach.

W miejscu, które od samego początku było szczególne dla wszystkich starachowiczan. Wybudowany tutaj drewniany kościół stanowił wotum wdzięczności narodu za odzyskaną niepodległość, o czym przypomniał ks. Marek Janas, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych, a zarazem członek Honorowego Komitetu Obchodów 100 –lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, który uczestniczył w uroczystym sadzeniu drzewka.

- Poprzez kolejny symbol, jakim jest dąb pamięci, chcemy wyrazić naszą wdzięczność za dar wolności i pokazać, że pamiętamy –powiedział ksiądz M. Janas.
Starosta Danuta Krępa podkreślała wagę tego wydarzenia.

- Chcemy podkreślić w ten sposób, jak ważna dla nas jest niepodległość. Niech to będzie jej symbol. Dąb, który będzie nam przypominał o naszej historii, tradycji i o ludziach, którzy tę historię tworzyli – powiedziała starosta.
Poseł Krzysztof Lipiec zwrócił uwagę, że w podobny sposób na przestrzeni dziejów postępowali polscy patrioci, chcąc upamiętnić ważne dla Polski wydarzenia.
- Jestem wdzięczny polskim leśnikom za tę inicjatywę. Polscy leśnicy i kościół byli zawsze tymi walczącymi o naszą wolność i niepodległość – powiedział poseł, nawiązując także do symboliki.

- Dąb jest symbolem odwagi i męstwa. My też powinniśmy dzielnie oraz odważnie stać na straży polskości. Chcemy pokazać przyszłym pokoleniom, że jesteśmy wdzięczni wobec tych, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość.
Jak poinformował nadleśniczy Ryszard Bis, imię dębu pamięci przyjął potomek dębu „Bartek”, sadzonka 2-letnia, która została rozmnożona przez leśników ze zrzezów pobranych z dębu Bartka, pomnika przyrody w Zagnańsku. Potwierdzeniem tego są certyfikaty, jakie zostały przekazane na ręce księdza proboszcza, pani starosty, a także dyrekcji muzeum, szpitala i II LO, czyli wszystkich placówek, przed którymi posadzone zostały drzewka. 


wtorek, 8 maja 2018 10:12

Władze powiatu uczciły 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości odbyły się tradycyjnie w kościele pw. Wszystkich Świętych i pod Pomnikiem Niepodległości w Starachowicach.

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Starachowicach rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach.


Uczestniczyły w niej władze parlamentarne, samorządowe, kombatanci, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, ale także harcerze, uczniowie starachowickich szkół  oraz mieszkańcy. Tłumnie stawiły się również poczty sztandarowe. Powiat Starachowicki reprezentowała Starosta Danuta Krępa, której towarzyszyli Członkowie Zarządu Powiatu: Monika Nowak i Małgorzata Pruś. Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości, gdzie odbył się program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach, a później przemówienia okolicznościowe zarówno organizatorów, jak i gości.

Starosta Danuta Krępa mówiąc o roli oraz znaczeniu święta przywołała słowa powszechnie znanej pieśni „Witaj majowa jutrzenko”.

- To właśnie w Polsce, w sercu Europy dojrzewała idea zmiany społecznej i wolności. To stąd wyrosła myśl przyszłego ruchu demokratycznego w Europie. Trwały, sprawny i praworządny organizm państwowy miał być gwarantem niezależności. I choć państwa nieudało się uratować, nie osłabiło to więzi, jakie powstały wówczas w Narodzie.
„Po upływie dwóch wieków doceniamy pełniej jeszcze wagę tego dokumentu: odczytujemy w nim prawdę o Polsce, zakorzenioną w przeszłości, a równocześnie wychyloną w przyszłość” – tak o Konstytucji 3 Maja w 200. Rocznicę jej uchwalenia mówił Ojciec Święty Jan Paweł II.
I tak też możemy powiedzieć dzisiaj, 227 lat od tego wydarzenia, stojąc pod Pomnikiem Niepodległości w Starachowicach, oddając hołd ludziom którym leżało na sercu dobro Ojczyzny i ich wielkiemu dziełu – mówiła starosta, zachęcając mieszkańców manifestowania patriotyzmu.
- Nie wstydźmy się pokazywać, jak ważna jest dla nas Ojczyzna. Bądźmy z niej dumni! – apelowała starosta D. Krępa.
Głos zabierali również prezydent Marek Materek

i poseł Krzysztof Lipiec, który mówił o Konstytucji 3 Maja i jej znaczeniu dla dalszego istnienia naszego narodu.

W swym wystąpieniu nawiązał także do czasów współczesnych i działań podejmowanych przez rząd na rzecz poprawy życia zwykłych obywateli.
Oficjalne obchody zakończyło złożenie wiązanek.

 


wtorek, 8 maja 2018 10:04

Starosta Danuta Krępa częstowała w Dzień Flagi „tortem dla Niepodległej” wszystkich, którzy przyszli na rynek by wspólnie świętować to wydarzenie. Na uczestników czekały także występy dziecięcego zespołu folklorystycznego „Kukułeczka” i wokalistów Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.

2 maja w Polsce jest obchodzony Dzień Flagi. To jedno z najmłodszych świąt państwowych – zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Władze powiatu postanowiły uczcić ten dzień w dość oryginalny sposób – częstując mieszkańców przepysznym, biało – czerwonym tortem. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 16.00 w rynku.
Na tych, którzy przyszli świętować z wspólnie z Powiatem, czekał przepiękny wypiek, przypominający polską flagę. Każdy z uczestników otrzymał także na wstępie biało - czerwoną flagę oraz plakietkę z logo obchodów 100–lecia odzyskania niepodległości.

Duże zainteresowanie wzbudziły również występy dziecięcego zespołu folklorystycznego „Kukułeczka”

i wokalistów Młodzieżowego Domu Kultury.

Tym, co najbardziej cieszyło, była obecność dzieci oraz młodzieży.
Starosta podkreślała w swym wystąpieniu, że święto powinno być bardzo ważne dla wszystkich Polaków.
– Flaga to symbol, który podkreśla naszą polskość, suwerenność a także przynależność do wspólnoty, jaką jest ojczyzna. Jest to także nasza duma – mówiła starosta.

W świętowaniu Dnia Flagi RP uczestniczył też poseł Krzysztof Lipiec, który z dużym uznaniem wypowiadał się o występach dzieci. Dla młodych artystów miał upominek w postaci książeczek.

Mieszkańcom rozdawał natomiast flagi państwowe.

 


wtorek, 8 maja 2018 09:54

Uroczystym apelem z okazji Dnia Flagi RP i zmianą służby inaugurującą Dni Ochrony Przeciwpożarowej rozpoczęły się dzisiaj obchody Dnia Flagi w naszym powiecie. Starosta Danuta Krępa dziękowała strażakom za ich codzienną służbę i za ich świadectwo przywiązania do Rzeczypospolitej. Korzystając z okazji zaprosiła wszystkich na Rynek, gdzie o godz. 16.00 częstować będzie mieszkańców tortem dla Niepodległej.

Podczas zmiany służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie całej Polski, w tym także w Starachowicach, miało miejsce uroczyste podniesienie flagi państwowej.

Strażacy chcieli w ten sposób uczcić Dzień Flagi RP i symbolicznie podkreślić, że barwy narodowe są ważne dla ich służby, ale także pokazać ścisły związek pomiędzy ofiarnością strażaków, a Ojczyzną i dobrem wspólnym.St. bryg. Wiesław Ungier, Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach podkreślał że rok 2018 jest wyjątkowy dla ich formacji, z uwagi na 100. rocznicę odzyskania Niepodległości. W działaniach tych bowiem odegrali ogromną rolę polscy strażacy, będący często jedyną lokalną a jednocześnie istniejącą na całym obszarze kraju, zorganizowaną służbą porządkową, której ufała miejscowa ludność.

- Tak jest do dziś i oby tak pozostało – mówił komendant.
Biorący udział w uroczystości poseł Krzysztof Lipiec wyraził swą wdzięczność za strażackie świadectwo przywiązania do Rzeczpospolitej.

- To nie tylko manifestacja naszej dumy narodowej – mówił o polskich symbolach umieszczonych na strażackich sztandarach. - Pod tym barwami, chcecie służyć ludziom. Obyście zawsze byli wierni Rzeczypospolitej i nie bacząc na zagrożenia umieli służyć ludziom, dając dobry przykład wszystkim, którzy otaczają was zaufaniem.
Starosta Danuta Krępa podkreślała, że biało –czerwona flaga stanowi symbol naszej Ojczyzny i naszej polskości, podobnie jak orzeł biały i hymn państwowy.

- To symbole naszej miłości do Ojczyzny, ale też duma z faktu, że żyjemy w niepodległej Polsce – mówiła starosta, przypominając że niepodległość rodziła się w bólach  i była okupiona cierpieniem wielu tysięcy Polaków.
- W roku bieżącym obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Chcemy aby ta rocznica była uczczona w sposób szczególny. Chcemy by wszyscy Polacy wiedzieli jak ważna dla nas jest niepodległość – mówiła starosta.  -  Dumę z niepodległości możemy wyrażać naszą codzienną, sumienną pracą.
Tak właśnie czynią strażacy, narażając codziennie swe życie, aby pomagać innym, za co dziękowała im też starosta.  


Korzystając z okazji zaprosiła wszystkich na popołudniowe obchody Dnia Flagi i Tort dla Niepodległej, jakie odbędą się dzisiaj w Rynku. W programie są również występy Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Kukułeczka” i wokalistów Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach.
Serdecznie zapraszamy o godz. 16.00 na Rynek!


wtorek, 8 maja 2018 09:50

Ponad 50 prac obrazujących „Drogi do wolności” wpłynęło na V Jubileuszy Powiatowy Przegląd Prac Plastycznych Dzieci i Młodzieży „Salon wiosenny 2018”, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury przy współpracy z działającym przy nim Stowarzyszeniem Rozwoju Młodych talentów. 24 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Starachowicach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród. W imieniu starosty Danuty Krępy, która patronowała przedsięwzięciu wręczył je Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki.

Konkurs, tak jak co roku skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy tym razem musieli się zmierzyć z trudnym tematem. Bo nie jest łatwo zobrazować polskie „Drogi do wolności”. Podjęli się tego uczniowie ze szkół podstawowych: w Osinach, Mircu, Gadce i Starachowicach (nr 9, 12 i 13), a także Zespołów Placówek Oświatowych: w Mircu, Stykowie i Wąchocku. W przeglądzie wzięli też udział gimnazjaliści z Rudy, Wąchocka, Stykowa, Mirca, Starachowic (Gimnazjum nr 3 i 4), uczniowie I LO , Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Starachowicach. Ich prace oceniała komisja w składzie: Anna Tota- historyk sztuki, Edward Imiela – regionalista, fotografik i Zbigniew Adamczyk – artysta rzeźbiarz, biorąc pod uwagę: samodzielność wykonanej pracy, dobór techniki do wybranego temat, umiejętność przełożenia treści werbalnych i historycznych na język plastyczny, ale też inspiracje. Ogłoszenie wyników odbyło się 24 kwietnia br., podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, zorganizowanego w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.
A oto zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych:
Kategoria wiekowa 9-12 lat:
I nagroda: Karolina Lipiec – lat 11, MDK
II nagroda: Oliwia Grudzień – lat 11, SP 9
III nagroda: Michał Kuchniak – lat 12, SP 9
Wyróżnienia:
Amelia Świrta – lat 10, MDK
Wiktoria Kozieł – lat 10, MDK
 
Kategoria wiekowa: 13 -15 lat
I nagroda: Natalia Kopyś – lat 13, SP 9
II nagroda: Katarzyna Rokita – lat 14, Gimnazjum nr 3
III nagroda:  Hubert Florczak – lat 14, SP 13
Wyróżnienia:
Alicja Różalska – lat 15, MDK
Wiktoria Marczewska – lat 14, ZPO Wąchock
 
Kategoria wiekowa: 16-20 lat
I nagroda: Eliza Nowak – lat 17, I LO
II nagroda: Natalia Sikora – lat 17, I LO
III nagroda: Anna Głuszek - lat 17, ZSZ nr 3
Wyróżnienia:
Wiktoria Białecka – lat 16, Zespół Szkolno –Przedszkolny  Rudzie
Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika konkursu, a zarazem jedynego reprezentanta kat. 6-8 lat – Krzysztof Iwoła – lat 8, SP w Gadce.
W imieniu starosty Danuty Krępy, która patronowała konkursowi, nagrody wręczał Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki. 

Inicjatorką i pomysłodawczynią konkursu była Olga Garbacz – Kosior, która przy okazji jego jubileuszowej edycji odebrała kwiaty oraz podziękowania.

Imprezę uświetnił występ podopiecznych Bożeny Magdaleny Mrózek.

Prace uczestników konkursu można oglądać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach, przy ul. Borkowskiego 4. Zostały wyeksponowane na I piętrze urzędu.
Gorąco zachęcamy!
 


wtorek, 8 maja 2018 09:46

Władze powiatu uczciły pamięć o bohatersko przeprowadzonej akcji rozbicia niemieckiej straży leśnej przez partyzantów z oddziału Antoniego Hedy ,,Szarego”. W uroczystościach, jakie odbyły 22 kwietnia br. na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej przy Nadleśnictwie Marcule, uczestniczyli: przewodniczący Rady Powiatu - Tomasz Margula oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki.

Obchody 74. rocznicy rozbicia straży leśnej odbyły się tradycyjnie w asyście pocztów sztandarowych. Wśród uczestników można było zobaczyć przedstawicieli organizacji kombatanckich, w tym Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, drużyn strzeleckich, harcerzy różnych pokoleń, uczniów oraz leśników, kultywujących pamięć o poprzednikach, którzy pełnili służbę, często z narażeniem swojego życia. Nie mogło zabraknąć też władz. Powiat Starachowicki reprezentowali: Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Margula oraz Członek Zarządu Powiatu Andrzej Sendecki. Wspólnie z innymi uczestniczyli oni w polowej mszy świętej, a potem złożyli wieńce i zapalili znicze pod pomnikami bohaterów generała Antoniego Hedy ,,Szary", Antoniego Wyporka ,,Sępa" i porucznika Eugeniusza Flisa ,,Robura". Na zakończenie uroczystości wszyscy zostali poczęstowani wspaniałą grochówką, przygotowaną przez Nadleśnictwo Marcule, a także gorącą kawą i herbatą.