Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności koronawirus
środa, 22 kwietnia 2020 10:52

Na terenie powiatu starachowickiego nie stwierdzono jak dotąd ani jednego przypadku koronawirusa. Osoby, które trafiły na oddział zakaźny są w trakcie diagnozowania.

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświaty na terenie całej Polski, od dnia dzisiejszego do 25 marca br. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczno – wychowawcze we wszystkich szkołach, placówkach oświaty oraz kultury na terenie powiatu starachowickiego, z wyjątkiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Starachowicach. W dniu 13 marca br. szkoły zapewniają zajęcia opiekuńcze uczniom.

      Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Starachowicach z powodu decyzji rodziców o nieposyłaniu dzieci na zajęcia, ograniczył swoją działalność do zapewnienia opieki w sytuacji, gdy zajdzie taka potrzeba.

      Rodzice, którzy z związku z epidemią koronawirusa i zamknięciem szkół zajmują się dziećmi, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Takie świadczenie przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, które nie ukończyły 8 lat.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/3200403

     Swoje zajęcia zawiesiły również do 25 marca br.:  warsztaty terapii zajęciowej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach, zgodnie z Poleceniem Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 11 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia ośrodków wsparcia dziennego w związku z epidemią COVID-19.

        Z kolei Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie ograniczył funkcjonowanie do niezbędnego minimum.

     W związku z zakazem wstępu do budynku szpitala, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach, prosi interesantów o wstrzymanie się od osobistych wizyt w siedzibie PCPR i kontakt telefoniczny.

    Starostwo Powiatowe w Starachowicach funkcjonuje bez zakłóceń, ale w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym i wskazaniem ograniczania przebywania w zatłoczonych pomieszczeniach, zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw przede wszystkim drogą elektroniczną - ePUAP, e-mail, lub do kontaktu telefonicznego http://powiat.starachowice.pl/?pid=23, zwłaszcza w przypadku Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów i punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.  Jeśli sprawy nie są terminowe i nie wymagają pilnego załatwienia w urzędzie, prosimy o przełożenie wizyty na późniejszy termin.

    Swoje funkcjonowanie zmieniły dzisiaj wydziały: Komunikacji i Dróg, a także Geodezji, Kartografii i Katastru w starostwie. Interesanci przyjmowani są tam na holu głównym, gdzie pracownicy odbierają od nich dokumenty, a o załatwieniu sprawy i kolejnym terminie wizyty w urzędzie będą informować telefonicznie. Osoby, które w okresie od 12 marca do 31 marca br. nie zdążą w terminie zarejestrować pojazdu sprowadzonego z innego kraju UE, lub zgłosić nabycia/ zbycia pojazdu zarejestrowanego w kraju, w myśl opinii Związku Powiatów Polskich, nie będą karani.

     Osoby, które wróciły właśnie z zagranicy i przebywały na terytoriach zagrożonych koronawirusem, proszone są o kontakt wyłącznie telefoniczny z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Starachowicach, pod nr tel. 41 274 62 67 wewn. 42, a także czynnym całodobowo - 603 861 010.

    Apelujemy do mieszkańców powiatu o zachowanie spokoju, odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.