Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej

Rozwój infrastruktury informatycznej

 

Projekt „e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami - jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Celem realizacji projektu jest:

- zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego dostępu do internetu w celu przeciwdziałania marginalizacji terenu, na którym projekt będzie realizowany,

- rozwój dostępu do infrastruktury Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług  publicznych,

-   rozwój e- usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,

-   użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych.

 

W ramach realizacji projektu Starosto Powiatowe w Starachowicach zostanie wyposażone w:

- stacje robocze wraz z systemami operacyjnymi

- system logowania kartą inteligentną (licencje, czytniki, karty kryptograficzne)

- kontroler domeny (serwer, wdrożenie UPS)

- streamer (urządzenie do archiwizacji danych)

- firewall (ochrona i filtrowanie połączeń)

- szafę ognioodporną

Wartość realizowanego projektu dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach to kwota w wysokości 216 529,68 zł.,  w tym: koszty kwalifikowalne w wysokości 178 689,54 zł, wkład własny w wysokości 31 533,45 zł oraz koszty niekwalifikowane w  wysokości 6 306,69 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.