10°C

Deszcz
Ciśnienie 1013 hPa


sobota niedziela poniedziałek wtorek środa
15 °C 15 °C 12 °C 13 °C 16 °C
8 °C 9 °C 9 °C 8 °C 6 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Świętokrzyskie dla Ukrainy
piątek, 9 września 2022 15:26

We wtorek,30 sierpnia w Parku Etnograficznym w Tokarni odbył się Piknik Integracyjny  "Świętokrzyskie dla Ukrainy", organizowany przez Lidera Projektu-Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. Z Powiatu Starachowickiego w wydarzeniu udział wzięło 49 uczestników projektu wraz z rodzinami. Osoby te przyjechały na teren Województwa Świętokrzyskiego po 24 lutym w związku z agresją na Ukrainę.  Dla dorosłych i dzieci były konkursy, zabawy, pokazy taneczne, a także bezpłatna strefa gastronomiczna.
Podczas pikniku odbyły się występy artystów lokalnych oraz zespołów dzieci z Ukrainy. Gwiazdą wydarzenia był zespół Taraka oraz Amelia Anisovych.


czwartek, 18 sierpnia 2022 16:08

Serdecznie zapraszamy obywateli Ukrainy objętych projektem „Świętokrzyskie dla Ukrainy” (dorosłych i dzieci) do wzięcia udziału w integracyjnym pikniku, który odbędzie się 30 sierpnia br. w Parku Etnograficznym w Tokarni w godzinach 12:00 – 16:00.


poniedziałek, 8 sierpnia 2022 17:16

2 523 528,00 zł czyli o 833 tys. zł więcej niż zakładano na wstępie Powiat może przeznaczyć na wsparcie, aktywizację społeczną i zawodową, adaptację do nowych warunków obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”, a projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach i wiodącej roli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach.


czwartek, 21 lipca 2022 17:13

Powiat Starachowicki rozpoczął realizację projektu pn. ,,Świętokrzyskie dla Ukrainy’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem Kielce oraz powiatami: kieleckim, starachowickim, skarżyskim, włoszczowskim, przy udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach./Стараховицький Повіт розпочав реалізацію проекту"Шьвєнтокшискє для України"в рамках Регіональної Програми Операційної Воєвудства Шьвєнтокшиского в рр,2014-2020.Проект є реалізований в партнерстві з м.Кєльце і повітами:кєлєцкім,стараховіцкім,скаржискім,влошчовскім,з участю Воєвудського Центру Зайнятості в Кєльцах.Лідером проекту є Регіональний осередок Суспільної Політики в Кєльцах.