Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 20 października 2022 09:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r.


czwartek, 20 października 2022 08:13

Zastanawiasz się jakie zawody możesz wykonywać? Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę! Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. 


poniedziałek, 17 października 2022 13:57

Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie!


poniedziałek, 17 października 2022 10:09

W piątek, 14. października br., Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk odebrał w Warszawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z rąk Premiera RP Mateusza Morawieckiego symboliczny czek na 100 mln zł. Powiat Starachowicki, Miasto Starachowice i Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” wspólnie aplikowały o środki w ramach V Edycji Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. 


poniedziałek, 17 października 2022 09:56

W dniu 13.10.2022 r. odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej organizowane przez Starostę Starachowickiego Piotra Ambroszczyka i Prezydenta Miasta Starachowice Marka Materka. Spośród zaproszonych gości uroczystość uświetniła Pani Poseł na Sejm RP - Agata Wojtyszek, przedstawiciele Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty: Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty, Krzysztof Jabłoński – starszy wizytator i Sławomir Jama – wizytator oraz przedstawiciele Zarządu Powiatu, Prezydenta miasta, dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i miasta Starachowice, dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.


poniedziałek, 17 października 2022 09:22

W środę 12 października br., na wycieczkę integracyjno – krajoznawczą po Powiecie Starachowickim wybrali się uczestnicy projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób i byli to uczestnicy projektu wraz z rodzinami. 


poniedziałek, 17 października 2022 09:10
fot. UG Mirzec

12 października odbyło się otwarte spotkanie, w którym uczestniczyli starosta starachowicki Piotr Ambroszczyk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Klimczak, dyrektor PZOZ w Starachowicach Milena Witczak, wójt gminy Mirzec Mirosław Seweryn oraz radni, sołtysi i mieszkańcy gminy Mirzec. Tematem spotkania były zagadnienia związane z opieką zdrowotną, szkolnictwem zawodowym oraz drogami.


czwartek, 13 października 2022 09:47

Zarząd Powiatu zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”, które prowadzone będą w dniach 13 - 19 października 2022 r. przy użyciu „Formularza zgłaszania uwag i opinii”.


środa, 12 października 2022 10:29

Jesteś po wypadku? Po wypadku nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Chcesz zacząć normalnie żyć i ułożyć wszystko na nowo, ale nie wiesz jak wrócić do pracy? 
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!


piątek, 7 października 2022 14:37

Na terenie powiatu starachowickiego wyznaczono 58 miejsc, w których w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego wydawane będą tabletki z jodkiem potasu. Jest to standardowa, prewencyjna procedura przewidziana w przepisach prawa i na razie nie ma powodów do obaw.