Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 8 lutego 2024 15:25

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, czy mediatora? Darmową pomoc uzyskasz w trzech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie starachowickim. 


czwartek, 8 lutego 2024 08:16

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczone oferty na realizację zadań publicznych: "Wspieranie i promocja rozwoju sportu poprzez zawody sportowe - IV Ogólnopolski Turniej Sportów Gimnastycznych STAR(T)" złożoną przez Klub Sportowy AKRO STAR oraz
"Źródełko wody pitnej dla społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 11 w Starachowicach" złożoną przez Stowarzyszenia EKO SCHOOL.


wtorek, 6 lutego 2024 11:31

Starosta Piotr Ambroszczyk zaprasza na spotkanie podsumowujące jego pracę oraz Zarządu Powiatu w Starachowicach w okresie listopad 2021 - luty 2024.Spotkanie odbędzie się 6 lutego (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (parter). 


piątek, 2 lutego 2024 10:47

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) publikujemy uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego pn. "Poznaj Historię Poprzez Detektorystykę", złożoną przez organizację pozarządową: Grupa Ochrony Zabytków FORT.


poniedziałek, 22 stycznia 2024 15:34

Nie znacie się na Funduszach Europejskich, ale potrzebujecie dofinansowania? Jest darmowa pomoc! Zachęcamy do skorzystania z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Świętokrzyskiem. Informacje o nich znajdziecie TUTAJ.


piątek, 19 stycznia 2024 15:11

25 stycznia (czwartek) na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się LXI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz 9.00 i będzie transmitowane na stronie: esesja.tv
Poniżej publikujemy porządek obrad. 


czwartek, 18 stycznia 2024 08:47

Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks Sp. z o.o. w ramach realizacji zlecenia planuje przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych. Pomiary zostaną wykonane w oparciu o rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobu sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektro-magnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630). W przypadku powiatu starachowickiego kontrolowane będą instalacje na ulicy Martenowskiej i Krańcowej w Starachowicach. Szczegółowy wykaz planowanych pomiarów pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! jest dostępny na stronie: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/.


środa, 17 stycznia 2024 13:48

Do 31 stycznia br. na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny prowadzi Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Ma ono na celu dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu, oceniają bieżącą oraz prognozują koniunkturę w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 r. Dodatkowo, w tej edycji badania zostanie przeprowadzony pilotaż dotyczący cez zakupu i dzierżawy gruntów. Szczegóły:TUTAJ.


wtorek, 9 stycznia 2024 15:23

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium czyli spotkanie online pn. „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Odbędzie się ono 22 stycznia br. w godz. 17:00-18:30. Wymagana jest rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny TUTAJ. Szczegóły poniżej. 


wtorek, 9 stycznia 2024 15:16

Zarząd Powiatu w Starachowicach w dniu 9 stycznia 2024 r. powołał Komisję Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych zleconych przez Powiat Starachowicki do realizacji organizacjom pozarządowym  oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
Szczegóły w uchwale załączonej poniżej.