Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 23 kwietnia 2024 09:05

Ponad 1 mln zł przeznaczył w ubiegłym Powiat Starachowicki na rehabilitację zawodową i zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Dzięki tym środkom 13 osób podjęło pracę, z czego 5 u pracodawców, a pozostali zdecydowali się na samozatrudnienie. 


piątek, 5 kwietnia 2024 10:54

Niespełna 1,5 mln zł więcej niż wynikało to z algorytmu trafi w tym roku do Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stykowie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te zostaną spożytkowane na działalność zakładu. 


piątek, 5 kwietnia 2024 08:53

Powiatowe Centrum Wolontariatu powstało w powiecie starachowickim. Ma to być organ doradczy starosty w sprawie określania i wspierania działań promujących społeczną i edukacyjną funkcję wolontariatu.


środa, 27 marca 2024 07:29

Do 3 kwietnia br. godz. 10.00 wydłużony został termin składania ofert w ramach konkursu na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 09.04 Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych. Szczegóły poniżej. 


wtorek, 19 marca 2024 12:42

25 marca br. w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2) odbędzie się konferencja pn. ,,Dostępność wczoraj, dziś i jutro’’ w ramach XXII EDYCJI KONFERENCJI
REHA FOR THE BLIND IN POLAND tj. Światowego Spotkania Niewidomych, Słabowidzących i Ich Bliskich. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie, które należy dokonać do 22 marca 2024 r. pod numerem telefonu 41-395-19-49 lub pod adresem e-mail: [email protected]. Szczegóły poniżej. 


piątek, 1 marca 2024 08:08

1 marca br. rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd”, finansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne mogą się starać o wsparcie w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, a także pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Szczegóły poniżej.  


piątek, 9 lutego 2024 15:42

Starosta Starachowicki zachęca podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, działające na terenie powiatu starachowickiego, aby zgłaszali swoich reprezentantów do Komisji, rekomendującej kandydatów na Członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego. Można to robić do 19 lutego br. Szczegóły poniżej. 


środa, 24 stycznia 2024 15:44

Wspieranie Powiatu w realizacji zadań rzecz kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej, współpraca w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej; inicjowanie wydarzeń towarzyszących obchodom uroczystości patriotycznych, konsultowanie wniosków o odznaczenia; kalendarza rocznic historycznych czy inicjowanie prac remontowo – konserwacyjnych miejsc pamięci na rodowej – to tylko niektóre z zadań, jakie stoją przed Powiatową Rady Pamięci, która powstała w naszym powiecie. 24 stycznia br. odbyło się jej pierwsze inauguracyjne spotkanie. 


czwartek, 18 stycznia 2024 14:55

Powiat rozdzielił pieniądze dla organizacji pozarządowych. W tym roku w puli było 310 tys. zł, z których finalnie w ręce organizacji trafi 302 570 zł. Na co zostaną one spożytkowane? 


czwartek, 11 stycznia 2024 09:08

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje programy mieszkaniowe z pakietu „Samodzielność– Aktywność – Mobilność!” (S-A-M) - „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. 
Inicjatywy służą rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów czyli braku mieszkania, w szczególności spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Zachęcamy do zapoznania się z informacją o nich i skorzystania.