Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 19 kwietnia 2024 09:28

Powiat rozpoczął przygotowania do sięgnięcia po duże środki na rewitalizację Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Na najbliższej sesji Rady Powiatu zabezpieczone zostaną fundusze na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, który będzie niezbędny by aplikować do szwajcarskiego mechanizmu finansowego. 

O tym, jak dużą atrakcją jest podróż Starachowicką Koleją Wąskotorową, nie trzeba nikogo dziś przekonywać. Linia została oddana do użytku w roku 1950. Była wykorzystywana przez PKP do przewozów towarowych i pasażerskich aż do 1997 kiedy to ostatecznie ją zawieszono. Dwa lata wcześniej została wpisana do rejestru zabytków. W 2003 r. Powiat Starachowicki zawarł umowę użyczenia z PKP i przywrócił ruch turystyczny, najpierw na odcinku Starachowice Wschodnie Wąskotorowe – Lipie, a później na odcinku Iłża – Marcule. W działaniach tych bierze udział także Gmina Iłża. Przez cały czas pozyskiwany był tabor i wyposażenie niezbędne do prowadzenia ruchu, w czym pomagali wolontariusze m.in. ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych. Aby zrewitalizować wąskotorówkę w całości potrzeba jednak kilkudziesięciu milionów złotych i o te fundusze Powiat będzie zabiegał, jak zapowiedział już wcześniej. Niespełna 1,5 roku temu podpisana została deklaracja współpracy w tej sprawie między Powiatem, a Gminą Starachowice, Gminą Brody, Gminą Iłża, Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., Stowarzyszeniem Miłośników Kolei Wąskotorowych, Nadleśnictwem Starachowice, Nadleśnictwem Marcule, operatorem SKW, PTTK Oddziałem Międzyszkolnym w Starachowicach, Muzeum Przyrody i Techniki oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach. A teraz czas na kolejne działania. 15 kwietnia br. odbyła się wizyta studyjna w Starostwie Powiatowym w Przeworsku z udziałem Członka Zarządu Powiatu Jerzego Materka, a także przedstawicieli gmin: Starachowice i Brody, Muzeum Przyrody i Techniki, Stowarzyszenia Miłośników Kolei Wąskotorowych, jak i spółdzielni socjalnych: Integracja i Starachowiczanka. Miała ona na celu zapoznanie się z doświadczeniami Powiatu Przeworskiego w zakresie rewitalizacji Przeworskiej Kolejki Wąskotorowej POGÓRZANIN, ale także rozwoju infrastruktury turystycznej i innych skupionych wokół niej branż.

Uczestnicy wizyty studyjnej w Przeworsku (Fot. Jerzy Materek)
Takim taborem dysponuje Przeworska Kolejka Wąskotorowa POGÓRZANIN (Fot. Jerzy Materek)

Wnioski z wizyty zostały zaprezentowane przez uczestników podczas spotkania z Zarządem Powiatu w Starachowicach, które odbyło się 17 kwietnia br. Na najbliższej sesji Rady Powiatu, zaplanowanej na 25 kwietnia br. wprowadzona zostanie uchwała, która zagwarantuje zabezpieczenie środków na przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla Starachowickiej Kolei Wąskotorowej. Dokument ten będzie niezbędny by aplikować o środki zewnętrzne. Aktualnie brane są pod uwagę różne źródła finansowania, m.in. program Feniks, środki z Urzędu Marszałkowskiego, w ramach tzw. MOF-ó czyli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych, a przede wszystkim środki ze szwajcarskiego mechanizmu finansowego, który stwarza możliwości na pozyskanie największego dofinansowania. W tym celu Powiat planuje zawrzeć partnerstwo ze wspomnianymi gminami, instytucjami i stowarzyszeniami, a niewykluczone że również z przedsiębiorcami. Za tego rodzaju działania przyznawana jest bowiem dodatkowa punktacja. To jednak odbędzie się już w nowej kadencji samorządu powiatowego.