Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 3 kwietnia 2024 08:16

Powiat utworzy dwie nowe klasy mundurowe. Będą to klasyczne Oddziały Przygotowania Wojskowego. Powstaną one od września br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. Jest już pozytywna opinia w tej sprawie Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

- To bardzo dobra wiadomość – uważa starosta Piotr Ambroszczyk. – Otwiera bowiem Powiatowi możliwość ubiegania się o środki z Ministerstwa Obrony Narodowej na umundurowanie i wyposażenie tych klas. 
Aktualnie w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach funkcjonuje podobna klasa. 
- We wrześniu ub.r. w ramach innowacji pedagogicznej powstały dwie grupy wojskowe, które realizują program OPW czyli ten sam, który będzie wdrażany od kolejnego roku szkolnego w ramach typowych OPW, jeśli będzie tylko zainteresowanie ze strony młodzieży – mówi Monika Wójcik – dyrektor ZSZ nr 1 w Starachowicach. 
Póki co jest ono duże. Młodzież chętnie uczęszcza na dodatkowe zajęcia, nawet jeśli odbywają się one w soboty. 
- Są to trzy dodatkowe godziny w tygodniu – mówi dyrektor. – Powiat zakupił z własnej inicjatywy umundurowanie, zadbał również o atrakcyjne szkolenie strzeleckie. Uczniowie mają do dyspozycji zarówno strzelnicę wirtualną, jak i tradycyjną. Korzystają z tego zarówno uczniowie pierwszej, jak i drugiej klasy. Ponadto reprezentują Powiat podczas różnych uroczystości patriotycznych, co jest dla nich dodatkową nobilitacją – uważa dyrektor, która jest przekonana że nie będzie problemu z naborem do klasy. 
Kolejna tego rodzaju powstanie w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach. 
- Będziemy pierwszym liceum, w którym zostanie utworzony oddział przygotowania wojskowego – mówi dyrektor Mieczysław Niewczas, nie kryjąc dumy. 
-  Wprowadzamy różne kierunki i różne zajęcia. To będzie nowość, która – mam nadzieję - wskrzesi w młodzieży chęć ruchu, ale także naukę bezpieczeństwa i niesienia pierwszej pomocy – mówi M. Niewczas.
Daleko idącą współpracę w zakresie szkolenia, zarówno uczniów, jak i nauczycieli zadeklarowało już wojsko. Powiat od samego początku współpracuje w tym względzie ze 103  Batalionem Lekkiej Piechoty WOT. 
- Dbałość o bezpieczeństwo jest ważnym elementem edukacji. Cieszę się, że jest to kolejne działanie, które udało się nam skutecznie zrealizować – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.