Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 22 marca 2024 14:49

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, uwzględniając postęp prac, a także poziom i zakres wykonanych już robót, zdecydowano, że 22 marca br. w godzinach popołudniowych droga powiatowa - od skrzyżowania z drogą w kierunku Lipia do skrzyżowania z drogą Starachowice - Lubienia - zostanie otwarta dla ruchu z jednoczesnym wprowadzeniem ruchu wahadłowego oraz ograniczenia prędkości do 30 km/h. Jednocześnie informujemy, że prace na drodze będą wciąż trwały i nadal będzie pracował tam ciężki sprzęt budowlany. W związku z czym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie dozwolonej prędkości, obowiązujących znaków drogowych oraz dostosowanie  prędkości i stylu jazdy do warunków panujących na drodze. Technologia wykonania robót będzie wymagać jednak powtórnego, krótkotrwałego zamknięcia drogi, dla potrzeb wbudowania kolejnej warstwy bitumicznej nawierzchni jezdni.