Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 15 marca 2024 08:20

15 marca 2024r. to Światowy Dzień Konsumenta. Konsumencie pamiętaj, że masz swoje prawa ale również obowiązki. W przypadku sporu konsumenckiego możesz skorzystać bezpłatnie z pomocy rzecznika konsumenta według właściwości miejscowej.

Rola Rzecznika Konsumentów w zakresie ochrony interesów konsumentów.

  • zapewnianie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
  • występowanie (bezpłatnie) do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
  • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych; edukacja konsumencka

Zmiany 1 stycznia 2023r.

W ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. znajdziemy regulacje poświęcone relacji konsumentów z przedsiębiorcami w przypadku niezgodności towaru z umową. Kodeks cywilny natomiast nadal reguluje rękojmię za wady i gwarancję. Konsumenci mogą wszakże stosować przepisy o rękojmi za wady do towarów, które nie zostały objęte nową regulacją ustawy o prawach konsumenta.

Konsumencie pamiętaj o swoich prawach!

Jeżeli towar zakupiony przez Ciebie jest niezgodny z umową, możesz złożyć reklamację z:

  • Odpowiedzialności gwaranta z tytułu  gwarancji na podstawie dokumentu gwarancyjnego               
  • Odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy o prawach konsumenta i ustawy Kodeks cywilny.

Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Uprawnienia konsumenta:

  • naprawa towaru albo wymiana
  • obniżenie ceny towaru
  • odstąpienie od umowy.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.

 

Konsumencie jeśli masz problem z firmą z innego kraju UE to Europejskie Centrum Konsumenckie bezpłatnie pomoże Ci w sprawach transgranicznych w sposób pozasądowy.

Pamiętaj Konsument, który zawarł umowę na odległość (Internet, telefon) lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki, termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni.

Brak możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w lokalu przedsiębiorcy (stacjonarnie). Zwrot zależy od prowadzonej Polityki sklepu, dobrej woli sprzedawcy.

Pamiętaj po zmianach wprowadzonych 1 stycznia 2023r. przedsiębiorca ma obowiązek uwidocznić obok informacji o obniżonej cenie również informację o najniższej cenie tego towaru lub usługi, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr Wł. Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

II p. pok.212, tel. 41 276 09 30