Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 9 lutego 2024 15:42

Starosta Starachowicki zachęca podmioty działające na rzecz seniorów, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku, działające na terenie powiatu starachowickiego, aby zgłaszali swoich reprezentantów do Komisji, rekomendującej kandydatów na Członków Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego. Można to robić do 19 lutego br. Szczegóły poniżej. 

Zgłoszenia kandydatów należy przesyłać na formularzu zamieszczonym poniżej. Można to zrobić na trzy sposoby: 

  1. za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected],
  2. złożyć w formie papierowej w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Starachowicach,
  3. przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwo Powiatowe w Starachowicach - ul. dr Władysława Borkowskiego 4, 27 – 200 Starachowice

Termin składania zgłoszeń - 19 lutego 2024 r.
Spośród wszystkich złożonych zgłoszeń wybranych zostanie dwóch przedstawicielipodmiotów do udziału w pracach przedmiotowej Komisji. O zakwalifikowaniu się do prac Komisji decyduje data i godzina złożenia formularza.

Szczegóły w ogłoszeniu.