Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 13 listopada 2023 09:27

11 listopada Powiat Starachowicki świętował 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej właśnie okazji odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny, a później uroczysty przemarsz, składanie kwiatów i defilada pod Pomnikiem Niepodległości w Starachowicach. 

„Jako wódz naczelny armii polskiej, pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie państwa polskiego niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie. Dzięki zmianom, które nastąpiły wskutek świetnych zwycięstw armii sprzymierzonych – wznowienie niepodległości i suwerenności Polski staje się odtąd faktem dokonanym. Państwo polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd polski zastąpi panowanie przemocy, która przez sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – przez ustrój, zbudowany na porządku i sprawiedliwości. Opierając się na armii polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna armia obca nie wkroczy do Polski, nim nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany, że potężne demokracje Zachodu udzielą swej pomocy i braterskiego poparcia polskiej Rzeczypospolitej odrodzonej i niepodległej.”

Tymi właśnie słowami 105 lat temu Józef Piłsudski poinformował rządy Europy Zachodniej i Stany Zjednoczone o odrodzeniu się państwa polskiego. I właśnie od tej depeszy rozpoczęły się tegoroczne uroczystości Narodowego Święta Niepodległości pod Pomnikiem Niepodległości w Starachowicach.

Poprzedziła je uroczysta msza święta w kościele pw. Wszystkich Świętych w Starachowicach w oprawie uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach z udziałem kombatantów, pocztów sztandarowych, żołnierzy, klas mundurowych, przedstawicieli władz, a także służb, inspekcji i straży, licznie przybyłych harcerzy oraz mieszkańców. Władze Powiatu reprezentowali: starosta Piotr Ambroszczyk, przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona, a także Członek Zarządu Powiatu Stanisław Wojtan.

Po zakończeniu nabożeństwa uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości prowadzeni przez Kompanię Honorową, która w tym roku wzbogaciła się o nowy komponent w postaci klasy mundurowej realizującej podstawę programową OPW w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Uczniowie tej klasy nieśli także sztandar powiatu.

Dla wolnej Polski rozbrzmiał Sygnał Wojska Polskiego, a potem wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Tegoroczne przemówienia rozpoczęło wystąpienie okolicznościowe starosty Piotra Ambroszczyka, który nawiązał w nim do homilii ks. Sławomira Raka i słów „Ojczyznę wolną pobłogosław Panie” z pieśni „Boże coś Polskę…”. Bo właśnie w tych słowach, jak stwierdził starosta, wszystko się zawiera.

-Obyśmy zawsze mogli cieszyć się wolną Polską, mieli swobodę wyrażania swoich  poglądów, wywieszania polskiej flagi i dbali o dobro naszej Ojczyzny – mówił starosta.

Z kolei Prezydent Marek Materek zachęcał do radosnego świętowania odzyskania niepodległości.

Głos zabrali również: Maria Niedopytalska, która odczytała list od poseł Agaty Wojtyszek, Andrzej Pruś - w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza  i Dariusz Nowak – radny Rady Miejskiej w Starachowicach.

Po zakończeniu przemówień Kompania Honorowa Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach ZDZ w Kielcach odśpiewała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie odbyło się składanie wiązanek kwiatów i zniczy pamięci. W imieniu Powiatu wiązankę złożyli: starosta Piotr Ambroszczyk, przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Wrona, Członek Zarządu Powiatu Stanisław Wojtan, radny Piotr Babicki oraz dyrektor ZSZ nr 1 w Starachowicach – Monika Wojcik.

Krótki program artystyczny przygotowali w tym roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach. Goście mogli wysłuchać Oliwi Dolęgi i Martyny Wiechy, które wykonały dwie piosenki „Biały Krzyż” i „Rozkwitają pąki białych róż”.

Na koniec odbyła się defilada w wykonaniu Kompani Honorowej Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach ZDZ w Kielcach i klasy mundurowej realizującej treści programowe OPW Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.

Fot. Leszek Kowalski /UM Starachowice/

***

Organizatorem tegorocznych uroczystości byli: Starosta Starachowicki Piotr Ambroszczyk, Prezydent Miasta Starachowice Marek Materek oraz społeczność Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach.

 

Anna Ciesielska