Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 24 października 2023 13:24

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r. Oferty należy składać do 15 listopada br. Szczegóły poniżej.

Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia w 2024 roku.

Oferty należy składać w terminie:  do dnia 15 listopada 2023 roku, do godz. 15.30, osobiście w Biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Starachowicach lub za pośrednictwem poczty w na adres:
Biuro Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27 – 200 Starachowice

Uwaga!
Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: Realizacja zadania publicznego pod nazwą „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2024 r.” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 listopada 2020 r.
Szczegóły w załączonej poniżej uchwale Zarządu Powiatu.