Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 25 września 2023 13:21

Plany tyflograficzne, pętle indukcyjne , dostęp do aplikacji internetowej, pozwalającej modyfikować treści tak, aby były one zrozumiałe dla osób z trudnościami intelektualnymi czy wzrokowymi – to tylko niektóre z rozwiązań, jakie zostały zastosowane w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, aby stało się ono przyjazne osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj to jeden z najbardziej dostępnych budynków w naszym powiecie. 

Powiat pozyskał 100 tys. zł na poprawę dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjnej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tych środków, jeszcze przed wakacjami dostosowano do wymaganych standardów dostępności budynków publicznych wejście głównego do Starostwa Powiatowego. Teraz jest ono przyjazne osobom niepełnosprawnym, w tym niewidomym oraz poruszającym się na wózkach. Na tym jednak nie koniec. 
Cały budynek został wyposażony w szereg rozwiązań, ułatwiających samodzielne i bezobsługowe przemieszczanie się po urzędzie osobom ze szczególnymi potrzebami. 

Zamontowane zostały plany tyflograficzne czyli mapy miejsc tworzone w formie dotykowej dla niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są im przez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Dla osób słabowidzących stosuje się również czytelną i kontrastową grafikę. I właśnie taka pojawiła się u nas w starostwie, dzięki czemu mogą się dzisiaj łatwiej odnaleźć w naszej przestrzeni. 

Z myślą o osobach słabosłyszących, urząd został wyposażony w sześć przenośnych pętli indukcyjnych. To urządzenia redukujące a nawet eliminujące dźwięki i zakłócenia z zewnątrz. Nadają one sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę aparatu słuchowego, tak aby osoba z dysfunkcją słuchu, rejestrowała tylko pożądane dźwięki. 

Bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności i potrzeb, stała się również strona BIP. Dzięki zakupowi specjalistycznego oprogramowania zyskała ona wiele funkcjonalności, począwszy od podstawowych takich jak zmiana kontrastu, dostosowywanie rozmiaru czcionki, podświetlanie linków, zmiana interlinii, funkcje dla dyslektyków po bardziej zawansowane jak opcja czytania treści, co jest niezmiernie ważne dla  osób z wadami wzroku. 

A wszystko to w ramach przedsięwzięcia grantowego „Poprawa dostępności Powiatu Starachowickiego w obszarach dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej”, sfinansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- Aktualnie Starostwo Powiatowe w Starachowicach jest jednym z najbardziej dostępnych budynków dla osób niepełnosprawnych w naszym powiecie –ocenia starosta Piotr Ambroszczyk. 
Potwierdza to również Izabela Wałęga – szefowa starachowickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych, która współpracuje z Powiatem już od 16 lat. 
- Starostwo Powiatowe wyszło naprzeciw oczekiwaniom osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki planom tyflograficznym oraz tabliczkom z napisami brajlowskimi, mogę one już samodzielnie poruszać się po urzędzie i co ważne – także bezproblemowo do niego wejść, za sprawą automatycznie otwierających się drzwi – chwali I. Wałęga. 

 

Nad dostępnością starostwa czuwają nasi koordynatorzy: Szczepan Kozera - w obszarze dostępności architektonicznej i komunikacyjno - informacyjnej oraz Krzysztof Lipa - w obszarze dostępności cyfrowej.

Wszelkie ewentualne uwagi można zgłaszać więc do nich.