Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 15 września 2023 15:10

Powiat przyspiesza z inwestycjami. Łączna wartość zadań realizowanych aktualnie na drogach to ponad 102 mln zł. Oprócz sztandarowej inwestycji, jaką jest budowa wiaduktu, prowadzi też prace na drogach w gminie Mirzec oraz na przedłużeniu ul. Leśnej w Starachowicach. A wkrótce kolejne…

Na terenie gminy Mirzec remontowana jest droga powiatowa we wsi Mirzec Malcówki. Na ok. 1,2 kilometrowym odcinku wymieniana zostaje nawierzchnia jezdni, powstają nowe pobocza i odwodnienie. Planowany jest również remont zjazdów oraz skrzyżowań z drogą gminną. Wartość zadania to prawie 4 mln zł, z czego 70 proc. pokrywa dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg, a na wkład własny złożył się powiat z gminą.

Aktualnie wykonano już ok. 70 % warstw konstrukcyjnych jezdni i ok. 40 % pierwszej warstwy nawierzchni asfaltowej. Rozpoczęto też prace brukarskie przy umacnianiu rowów, wykonaniu zjazdów oraz pobocza stabilizowanego kostką.

Prace widać też w Gadce, gdzie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład przebudowywana jest droga Skarżysko-Kamienna - Mirzec, na której remontowany jest chodnik. Wartość zadania to ponad 3 mln zł, a aktualne zaangażowanie prac oceniane jest na ok. 30 %.

Przypomnijmy, że jest to jedno z trzech zadań, realizowanych w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych”, finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W Starachowicach rozpoczęto już prace na przedłużeniu ul. Leśnej przy budowie ciągu pieszo – rowerowego w ramach przebudowy dróg powiatowych Starachowice ul. Szkolna – ul. Oświatowa – ul. Majówka - ul. Leśna oraz Lipie – Henryk „Szyb”. Wartość zadania opiewa na ponad 5,7 mln zł, na co składa się dofinansowanie, a także wkład finansowy powiatu, Gminy Starachowice i Gminy Brody.

Trzecie zadanie z tego projektu, o wartości ponad 2,1 mln zł tj. przebudowa drogi powiatowej Suchedniów – Mostki – Parszów na ul. Kamieniczki w Parszowie jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRID.

Zarząd Dróg Powiatowych czeka wciąż na oferty na przebudowę dróg: Majków – Marcinków – Wąchock i  w miejscowości Lipie przy ul. Starachowickiej, a także na rozbudowę drogi w miejscowości Adamów, na ul. Szkolnej. Chodzi o inwestycje dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg W obu przypadkach postępowania zostały ogłoszone ponownie i aktualnie trwa procedura odpowiedzi  na pytania zgłaszane przez zainteresowanych wykonawców.