Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
czwartek, 14 września 2023 12:49

Uwaga kierowcy! Od 20 września br. planowana jest zmiana organizacji ruchu w ciągu ulicy Radomskiej i Hutniczej w Starachowicach w związku z budową wiaduktu. Które odcinki będą zamknięte, a na których wprowadzony zostanie jeden kierunek? Szczegóły poniżej. 

Jak informuje Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach, Generalny Wykonawca zadania pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A., m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach” –firma Trakcja S.A. - planuje wprowadzić od 20 września br. (środa) zmianę organizacji ruchu w ciągu ulicy Radomskiej i Hutniczej.

Nowa organizacja w szczegółach

Zamknięta dla ruchu zostanie zachodnia część jezdni ulicy Hutniczej oraz odcinek ul. Radomskiej. Na odcinku ulicy Hutniczej od skrzyżowania z ulicą Radomską do ronda Popiełuszki zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu. Będzie on również obowiązywał na odcinku ulicy Radomskiej od ulicy Fabrycznej do ronda Popiełuszki. W związku z zamknięciem dojazdu oraz wyjazdu z ronda Popiełuszki dla ruchu kołowego wprowadzona zostanie krótka trasa zastępcza dla kierunku Ostrowiec Św., Skarżysko-Kamienna poprowadzona ulicą Radomską do ronda Lecha Kaczyńskiego.

W rejonie prowadzonych prac obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h, a cały ruch pieszych z tamtych miejsc zostanie przekierowany do istniejących przejść dla pieszych.

Wykonawca robót zobowiązany jest zapewnić dojście do posesji i firm znajdujących  się przy planowanych placu budowy.

Schemat zmiany organizacji ruchu od 20 września 2023 r. 

 

Zarząd Dróg Powiatowych zwraca się do kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zwracanie uwagi na oznakowanie.

A my prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, przepraszając z góry za zaistniałe trudności.

Jak idą prace?

Generalny Wykonawca - firma Trakcja S.A. - w czerwcu br. przejął plac budowy. Jak do tej pory wykonał już wszystkie rozbiórki obiektów oraz wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. W trakcie natrafiono jednak na niezinwentaryzowane na mapach piwnice i  sieci energetyczne, które należało zabezpieczyć i przebudować. Po stronie południowej wykonano wykopy pod nasyp i mur oporowy konstrukcji drogowej. Podczas prac odkryto jednak mury oporowe dawnego budynku sięgające 7m w głąb ziemi, które kolidują z inwestycją. Są one obecnie rozbierane w ramach prac dodatkowych. 13 września br. rozpoczęły się prace przy przebudowie sieci gazowych i wodno-kanalizacyjnych. Zgodnie z harmonogramem i zapewnieniem wykonawcy, w najbliższych tygodniach rozpoczną się prace przy pracach fundamentowych pod podpory wiaduktu. Trwają także roboty przy budowie parkingu przy ul. Kwiatkowskiego na terenie SSE.