Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 18 lipca 2023 08:18

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego prezentuje banery graficzne, które pozwolą mieszkańcom województwa na szybszy kontakt z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w sprawach dotyczących ubiegania się lub rozliczania dofinansowań z Funduszy Europejskich.

W czerwcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nową umowę na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w naszym województwie.
Sieć Punktów (w skrócie PIFE) działa na terenie całej Polski w ramach projektu finansowanego z krajowego programu Pomoc Techniczna 2021-2027 i obecnie składa się z 48 Punktów (głównych – zlokalizowanych w stolicach województw oraz lokalnych w wybranych miastach powiatowych). Sieć świadczy jednolite, wystandaryzowane usługi informacyjne i promocyjne, dotyczące wszystkich programów wdrażanych w ramach Umowy Partnerstwa. Charakter i zakres tych usług jest rozszerzony w stosunku do lat poprzednich z perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020.

W naszym województwie działają dwa Punkty:
1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach

2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu.

Dodatkowym wsparciem jest Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej, który odpowiada za informację i promocję programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.