Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 8 maja 2023 11:12

Blisko 40 kierowców w naszym powiecie jeździ z nieważnym prawem jazdy. A Twój dokument? Czy nadal jest ważny? Lepiej sprawdź, bo może cię to kosztować nawet kilka tysięcy złotych. 

Nie wszyscy mają świadomość, że nie ma już bezterminowych praw jazdy. Od 19 stycznia 2013 wszystkie nowo wydawane dokumenty są terminowe, a okres ich ważności kończy się po upływie maksymalnie 15 lat. Po tym czasie kierowca musi wymienić je na nowe. Ci z orzeczeniem lekarskim ograniczającym ważność prawa jazdy, muszą dodatkowo udać się na ponowne badania lekarskie.

Ale nawet prawa jazdy wydane przed tym terminem już niedługo będą musiały zostać wymienione. Tymczasem wielu kierowców w naszym powiecie zdaje się o tym nie pamiętać.

W rejestrach Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach figuruje ok. 40 osób, których dokumenty straciły już ważność.

- Do wszystkich tych osób wysłaliśmy pocztą powiadomienia o upływie ważności ich dokumentu, przypominając o konieczności wyrobienia nowego – informuje Marcin Sowula, dyrektor Wydziału Komunikacji i Dróg.

Dlaczego to takie ważne? Bo za jazdę z nieważnym prawem jazdy grozi kara pieniężna i nie mała. Od ubiegłego roku jest ona trzykrotnie wyższa!

Płacz i płać!

Minimalny mandat za jazdę bez uprawnień to aż 1500 zł. Jeśli jednak zostaną stwierdzone szczególne uchybienia, np. gdy termin uprawnień upłynął bardzo dawno, kierowca stworzył zagrożenie na drodze lub świadomie unikał wymiany, funkcjonariusz może zwiększyć kwotę grzywny do 5000 zł.

Bywa, że na tym nie koniec… Dodatkową grzywnę może orzec sąd. W tym przypadku kara jest jeszcze wyższa – do 30 tys. zł (przed 2022 rokiem było to maksymalnie 5 tys. zł).

Po złapaniu na gorącym uczynku sąd orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych na trzy miesiące, a jeśli go złamiemy możemy stracić uprawnienia nawet na pół roku!

Trzeba liczyć się także z tym, iż w razie stłuczki lub wypadku ubezpieczyciel może ubiegać się o tzw. regres ubezpieczeniowy, czyli zwrot kosztów wypłaconych z polisy OC. Wyjątkiem jest jedynie prowadzenie pojazdu związane z ratowaniem życia ludzkiego lub mienia, a także pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa.

Skontroluj termin ważności, unikniesz problemów

Termin ważności prawa jazdy znajduje się na odwrocie dokumentu, tuż przy rubryce uzyskania uprawnień na daną kategorię.

Jeśli twoje prawo jazdy straciło ważność, zapraszamy do Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Wymagane dokumenty to:

 • wypełniony formularz wniosku (do pobrania TUTAJ.);
 • zaświadczenie o ukończeniu wymaganego dla danej kategorii odpowiedniego szkolenia(kod 95);
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E);
 • aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę na wprost(…);
 • do wglądu: dokument tożsamości; dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość;
 • potwierdzenie wniesienia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej za wydanie prawa jazdy.

Ile kosztuje wymiana?

Koszt wymiany prawa jazdy to ok. 300 zł. Na tę kwotę składają się badania lekarskie, których cena jest ujednolicona i wynosi 200 zł oraz opłata za wydanie jazdy czyli 100,50 zł, płatna albo na miejscu, w kasie, albo przelewem na konto.

Osoby wymieniające prawo jazdy bezterminowe nie będą musiały przechodzić ponownych badań.

Kiedy musisz wymienić prawo jazdy?

 • Minął termin jego ważności,
 • Minął termin ważności konkretnej kategorii,
 • Zmieniasz imię lub nazwisko,
 • Zgubisz lub zniszczysz prawo jazdy.

Prawa jazdy nie trzeba natomiast wymieniać, jeśli zmieniasz jedynie miejsce zamieszkania lub zameldowania. Wystarczy dostarczyć oświadczenie z nowym adresem zamieszkania.

W przypadku zmiany danych osobowych np. po ślubie należy wymienić prawo jazdy w ciągu 30 dni. Nie trzeba jednak wykonywać ponownie badań lekarskich – wystarczy wymiana samego dokumentu.