Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 3 kwietnia 2023 14:57

Powiat Starachowicki był gospodarzem Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego. 31 marca br. gościliśmy u nas starostów z całego regionu, którzy dyskutowali na temat m.in. możliwości pozyskiwania funduszy unijnych na cyfryzację zasobów danych geodezyjnych, a także edukacji włączającej w szkołach. Zapoznali się również z naszymi doświadczeniami w zakresie współpracy szkół zawodowych z przedsiębiorcami. 

Na zaproszenie przewodniczącego Konwentu – Jerzego Kolarza  oraz starosty starachowickiego Piotra Ambroszczyka do Starachowic zjechali starostowie z 13 powiatów województwa świętokrzyskiego. Wśród zaproszonych gości byli także Kurator Świętokrzyski – Kazimierz Mądzik, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – Robert Janus jego zastępca Sławomir  Leśniewski, a także Robert Książek – menager ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego. W posiedzeniu uczestniczyli także wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski oraz członkowie Zarządu Powiatu w Starachowicach – Jerzy Materek oraz Stanisław Wojtan.

Tematem wiodącym była edukacja, co miało też związek z trwającymi w tym czasie Targami Edukacji i Biznesu, organizowanymi w partnerstwie z naszym powiatem. Swoimi doświadczeniami z dotychczasowej współpracy z przedsiębiorcami oraz jej wpływu na kształcenie zgodnie z potrzebami rynku dzielili się nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach, gdzie od 2016 r. działają klasy patronackie MANa.

 

Było też o edukacji włączającej w szkołach, której założeniem – jak podkreślał kurator - jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju dla dziecka, bez względu na to, z jakimi ograniczeniami się zmaga. Przysparza to jednak pewnych trudności, zarówno szkołom, jak i samorządom i właśnie na temat tych wspólnych problemów dyskutowano na forum konwentu.

 

Sporo uwagi poświęcono też możliwościom pozyskania przez powiaty województwa świętokrzyskiego funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy unijnej, zwłaszcza na cyfryzację zasobów danych geodezyjnych państwowego zasobu geodezyjnego ni kartograficznego. Bo choć wiele w tej kwestii zmieniło się już na lepsze, wiele jest wciąż do zrobienia. Chciałoby się, żeby geodezja nadążała za rozwojem technologicznym, ale wydaje się, że środki, po które można będzie sięgnąć, nie będą nadal wystarczające.

Urząd Marszałkowski złożył wprawdzie wnioski do Krajowego Planu Odbudowy w zakresie informatyzacji, ale dotyczy to głównie rozwoju e – usług i  informatyzacji jednostek medycznych, o czym mówił podczas konwentu dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Starostowie rozmawiali też o zasadach realizacji wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które przedstawił im Robert Książka z BGK. Dyskutowali też o problemach związanych z realizacją zadań finansowanych z tego programu.

***

Konwent Powiatów to cykliczne posiedzenia starostów (lub upoważnionych przez nich osób), w ramach dużej korporacji, jakim jest Związek Powiatów Polskich. Jego zadaniem jest reprezentowanie interesów Powiatów w danym regionie. Konwent pełni rolę doradczą względem organów ZPP i może przyjmować własne stanowiska lub opinie oraz kierować do Zarządu ZPP pisma o podjęcie interwencji – w sprawach związanych z celami statutowymi Związku. Może też współpracować z organami administracji rządowej i samorządowej w danym województwie.

/Anna Ciesielska/