Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 10 marca 2023 10:00

W Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie rusza całodobowa opieka wytchnieniowa dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych z powiatu starachowickiego. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą już składać wnioski.

Jak już wcześniej zapowiadaliśmy, Powiat Starachowicki zapewni w tym roku wytchnienie rodzinom i opiekunom osób niepełnosprawnych. Wreszcie będą mogli sobie pozwolić na krótki urlop, nie martwiąc się o podopiecznych, którzy będą mieć zapewnioną fachową opiekę w całodobowej placówce w Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie – Godowie. Z pomocy będą mogły skorzystać w tym roku 62 osoby, legitymujące się znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym. Nabór już się rozpoczął. Będzie prowadzony do czasu wyczerpania miejsc. Informacje na temat programu udzielane są telefonicznie pod numerem telefonu: 41 334 38 62 wew. 29.
Osoby zainteresowane muszą złożyć stosowny wniosek (znajduje się on na stronie internetowej DPS w Kałkowie – Godowie - http://www.dpskalkow.pl), do którego dołączą:
podpisaną klauzulę informacyjną RODO; 

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kandydata do Programu 
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, karta oceny pacjenta wg skali BARTHEL
  • oświadczenie uczestnika/opiekuna osoby niepełnosprawnej dotyczące sprawowania całodobowej. 

Ale uwaga! Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w programie. 

Dom Pomocy Społecznej będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń pod względem formalnym na podstawie kompletu złożonych dokumentów.

W sytuacji zgłoszenia większej liczby uczestników aniżeli przewidywana liczba miejsc, o kolejności przyjęcia decydować będzie wynik weryfikacji karty pomiaru w skali Barthel. Jeśli wynik badania wyniesie od 0 do 85 punktów wówczas usługa opieki wytchnieniowej będzie trafiać w pierwszej kolejności do członka rodziny lub opiekuna prawnego z prawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
O podjętej decyzji dotyczącej zakwalifikowania bądź nie zakwalifikowania do udziału w programie, uczestnicy będą informowani.
- Terminy oraz godziny usług opieki wytchnieniowej ustalane będą indywidualnie, a przewidywany, szacunkowy wymiar wsparcia wynosić będzie do 14 dni w ciągu roku –informuje Rafał Dobrowolski – dyrektor DPS w Kałkowie – Godowie. 
Przypominamy, że za pobyt tutaj uczestnicy programu nie będą ponosili żadnej odpłatności. Finansowanie usługi odbywa się w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Placówka jest już gotowa na przyjęcie pierwszych pensjonariuszy.  Specjalnie na potrzeby programu wydzielono kilka pomieszczeń w budynku.  Są to dwa jednoosobowe pokoje dla osób bardziej samodzielnych  i jeden trzyosobowy dla osób wymagających większego wsparcia, które zapewni profesjonalny personel. 
- Cieszę się, że wreszcie będziemy mogli wspomóc opiekunów osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję, że dzięki zorganizowanej przez nas opiece, wreszcie będą mogli oni odpocząć i zadbać o własne zdrowie – mówi starosta Piotr Ambroszczyk.