Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 6 lutego 2023 12:00

Do 14 lutego br. wydłużony został termin składania ofert w przetargu dotyczącym poprawy warunków obsługi i rozwoju SSE Starachowice S.A. m.in. poprzez budowę bezkolizyjnego przejazdu drogowego nad linią kolejową nr 25 w Starachowicach. Powodem jest bardzo duże zainteresowanie, w tym wpływające pytania od potencjalnych oferentów, jak informuje Andrzej Klimczak – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. 

Całe zadanie podzielone zostało na dwie części. Pierwszą, stricte budowlaną i drugą dotyczącą zarządzania i nadzoru nad inwestycją.

Przypominamy, że w ramach zadania planowana jest budowa wiaduktu w Starachowicach Zachodnich wraz z dojazdami, a także infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów. Ponadto, przebudowa ronda im. księdza Jerzego Popiełuszki na rondo turbinowe, rozbudowa ulic: Radomskiej, Marszałka Piłsudskiego (wlot do ronda turbinowego) oraz Hutniczej, która zyskałaby nowy przebieg (wlot do ronda). Wykonana zostanie też droga do obsługi terenów przyległych do budynku Archiwum Państwowego. Projekt przewiduje też rozbudowę skrzyżowań: ul. Hutniczej z ul. Radomską, ul. Sportowej i Nadrzecznej, budowę skrzyżowania ul. Radomskiej z ul. Kanałową i rozbudowę ul. Wielkopiecowej.

W ramach inwestycji wykonany zostanie też parking dla 57 samochodów osobowych, wyposażony w stację ładowania pojazdów elektrycznych na terenie strefy, a w "dolnych" Starachowicach rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa i przebudowana problematyczna sieć wodociągowa.

Projekt jest duży, a przy tym mocno złożony. Nie dziwi zatem duża liczba zapytań, jakie wpływają od potencjalnych oferentów. To właśnie z tego powodu Zarząd Dróg Powiatowych zdecydował o wydłużeniu terminu składania ofert do 14 lutego 2023 r. 

Potencjalny wykonawca będzie miał 21 miesięcy na realizację inwestycji od daty podpisania umowy.