Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 18 listopada 2022 09:30

Dzieci podczas zajęć biologii i chemiiDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza przedstawicieli gmin, przedszkoli, szkół, stowarzyszeń i firm z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego, zainteresowanych realizacją projektów edukacyjnych na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Odbędzie się ono 24 listopada 2022 r. w godz. 11.00 – 12.30. Szczegóły poniżej. 

Pieniądze na rozwój  przedszkoli, na zajęcia dodatkowe w szkołach, na szkolenia nauczycieli, na wsparcie psychologiczne dla młodzieży – to tylko niektóre z całej palety  możliwości, jakie daje kwota 72 mln euro, dostępna w nowym programie regionalnym „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027” na działania edukacyjne. Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe, podczas którego przedstawione zostaną możliwości skorzystania ze środków unijnych w naszym regionie w latach  2021-2027.
Szkolenie odbędzie się 24 listopada 2022 r. w godz. 11.00 – 12.30, w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Iłżeckiej 37. Do udziału zapraszani są przedstawiciele: gmin, przedszkoli, szkół, stowarzyszeń i firm z powiatów: ostrowieckiego, skarżyskiego i starachowickiego, zainteresowani realizacją projektów edukacyjnych. Będzie to pierwsze z cyklu spotkań, zaplanowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ w poszczególnych powiatach woj. świętokrzyskiego. 
Podczas spotkania szczegółowo zaprezentuowane zostaną plany dotyczące finansowania przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz edukacji dorosłych z funduszy europejskich w ramach FEŚ 2021-2027. Przedstawiciele DWEFS UMWŚ omówią też  najważniejsze zasady realizacji projektów unijnych w nadchodzących latach. 
Chętni do udziału w szkoleniu w Ostrowcu Świętokrzyskim proszeni są o zgłaszanie się telefonicznie lub mailowo - tel. (41) 349-89-23, e-mail: [email protected] do 21 listopada 2022 r. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji/firmy, kontakt telefoniczny oraz adres e-mail.
Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku konieczności uwzględnienia specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w spotkaniu (wynikających np. z niepełnosprawności), należy przekazać informację w tej sprawie. Dane osobowe uczestników, w zakresie w jakim zostaną podane w związku ze zgłoszeniem, będą przechowywane i przetwarzane przez Departament Wdrażania EFS UMWŚ wyłącznie na potrzeby organizacji wydarzenia. 

 

Źródło informacji i zdjęcia : Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Oddział Informacji i Programowania, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego