Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
środa, 2 listopada 2022 11:01

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach po raz czwarty z rzędu uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) dokonali kompleksowej kontroli placówki pod kątem ponad 200 obowiązujących standardów. Starachowicki szpital jest jednym ze 171 w kraju i jednym z czterech w województwie świętokrzyskim posiadającym akredytację. To świadectwo realizacji najwyższych standardów ustalanych przez CMJ - jednostkę Ministerstwa Zdrowia, której celem jest inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze.

Certyfikat akredytacyjny został przyznany starachowickiemu PZOZ w zakresie lecznictwa szpitalnego przez Ministra Zdrowia na 3 lata, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej i jest ważny do 24 października 2025 roku.

Eksperci z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wizytowali placówkę od 20 do 22 lipca 2022 roku. Wnikliwej kontroli poddano wszystkie medyczne komórki organizacyjne: oddziały, pracownie diagnostyczne, zakłady oraz aptekę szpitalną, jak i wybrane obszary pozamedyczne. Ocenie podlegało pełne spektrum działalności, ocena stanu i opieki nad pacjentem oraz poszanowanie jego praw, zabiegi chirurgiczne i znieczulenia, kontrola zakażeń, żywienie i leczenie chorych, środowisko opieki w tym również infrastruktura i bezpieczne warunki pracy, polityka zarządzania, a także zarządzenie informacją i zasobami ludzkimi.

Co istotne, wizytatorzy rozmawiali nie tylko z personelem, ale także anonimowo z pacjentami szpitala, by poznać ich opinię na temat funkcjonowania podmiotu leczniczego.

Ocenie akredytacyjnej oprócz funkcjonujących w szpitalu procedur poddano również analizy kliniczne, z których personel szpitala wyciąga wnioski służące poprawie jakości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem.

Akredytacja Ministra Zdrowia jest dla starachowickiego szpitala ważnym osiągnięciem, gdyż potwierdza wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Dla pacjentów to poczucie bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia i wszelkie aspekty postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji są zgodne z obowiązującymi standardami. 

Certyfikat cieszy tym bardziej, że Szpital jako jedyny w województwie świętokrzyskim pełnił funkcję szpitala jednoimiennego dedykowanego pacjentom chorym na Covid-19.

Warto dodać, że w Polsce akredytacja jest dobrowolna. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych sam decyduje o tym, czy spełni zestaw ponad 200 standardów opisanych w 15 działach. Starachowicki Szpital podjął to wyzwanie i uzyskał akredytację po raz czwarty zachowując ciągłość od 2012 roku.

Gratulacje należą się zarówno dyrekcji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, jak i jej współpracownikom, członkom komitetów i zespołów zadaniowych oraz wszystkim osobom zaangażowanym w przebieg wizyty akredytacyjnej, a także pracę na rzecz szpitala i realizowanie standardów, które zaowocowały przyznaniem Certyfikatu Akredytacyjnego. 
 

Na pdst. informacji PZOZ w Starachowicach