Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 25 października 2022 13:16

Zarząd Powiatu Uchwałą nr 144/2022 z dnia 25 października 2022 dokonał zmiany ogłoszenia otwartego konkursu  ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2023 r. Zmianie uległy: wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania i termin składania ofert (do 16 listopada 2022 r.). Szczegóły poniżej.  

Mając na uwadze, że kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r. uległa zmianie, w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r.,  zaistniała konieczność podjęcia nowej uchwały. 

Nowa uchwała:

  • zmienia wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  • wydłuża termin składania ofert do dnia 16 listopada 2022 r.

Pozostałe zapisy pozostają niezmienne.  

Szczegóły dotyczące konkursu tutaj.