Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
wtorek, 7 czerwca 2022 09:49

Starachowicki szpital - wejście do poradni Starachowicki szpital rozszerzył zakres Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Do szerokiej oferty świadczeń zdrowotnych dołączyła Poradnia logopedyczna. Jest ona kierowana zarówno do dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Poradnia czynna jest trzy dni
w tygodniu, w godzinach dopasowanych do potrzeb pacjentów. Świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z NFZ. Wymagane jest skierowanie lekarskie.

Co oferuje poradnia? 

  • pełną i całościową diagnozę logopedyczną
  • terapię indywidualną w zakresie: usprawniania motoryki narządów mowy i korygowania wad wymowy,  doskonalenia funkcji językowych, komunikacyjnych, oddechowych, fonacyjnych, a także poszerzania zasobu słownictwa czynnego i biernego.

W poradni prowadzona jest terapia opóźnionego rozwoju mowy, jąkania, czy zbyt szybkiego tempa mowy oraz terapia surdologopedyczna (zaburzenia słuchu, trening słuchowy, pamięć słuchowa, analiza i synteza słuchowa), terapia ręki, czy terapia sensomotoryczna.

Logopeda wspomaga dzieci w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu.
Do zakresu Poradni logopedycznej należy ponadto terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj.: autyzm, niepełnosprawność intelektualna, niedokształcenie mowy o typie afazji, mózgowe porażenie dziecięce oraz wady genetyczne.

Terapia osób dorosłych

prowadzona jest w zakresie zaburzeń komunikacji językowej wynikających z niedosłuchu, uszkodzeń neurologicznych (udary niedokrwienne mózgu, wylewy), upośledzenia umysłowego, czy MPD.

Zapisy

Prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00 - 15.00, zarówno w rejestracji do poradni specjalistycznych, jak i telefonicznie pod numerem: 459 599 996 - wew. 1.

***

Nowo otwarta Poradnia Logopedyczna jest 26 poradnią specjalistyczną funkcjonującą przy starachowickim szpitalu.

 

Więcej informacji: Szpital Starachowice