Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 11 kwietnia 2022 10:35

Logo fundacji: Możesz więcej i LGD Krzemienny Krąg

Ponad 23 tys. zł dotacji na utworzenie firmy,  3 tys. zł wsparcia pomostowego przez okres 6 miesięcy oraz szkolenia, mające na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej czeka na uczestników projektu „Własna firma z POWERem”, realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” oraz Fundację Możesz Więcej. Nabór ruszył 11 kwietnia br. i potrwa 14 dni roboczych. Szczegóły poniżej.

Projekt skierowany jest do 46 osób w wieku 18-29 lat (do dnia 30 urodzin) w tym 26 kobiet i 20 mężczyzn, które zamieszkują lub uczą się (zaocznie) na obszarze Województwa Świętokrzyskiego są bierne zawodowo lub bezrobotne, niezrejestrowane w Urzędzie Pracy, w szczególności osoby z najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

  • osoby z kategorii NETT
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • imigranci i reemigranci

Dostępne formy wsparcia

Badania predyspozycji – Czas trwania 1 h/osoba

Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym mają na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy.

Wsparcie szkoleniowe w celu wykształcenia umiejętności i predyspozycji.

Czas trwania szkolenia to 30 godzin dydaktycznych (3 tematy x 10 godzin dydaktycznych temat) dla 46 UP, z zakresu:

  • Pierwszy krok w biznesie
  • Firma na współczesnym rynku
  • Biznesplan kluczem do sukcesu

Spotkanie z ekspertem dotacyjnym

Indywidualna pomoc UP w formalnym wypełnieniu Biznesplanu  – czas trwania 3h/osoba dla 46 UP

Wsparcie finansowe dla 40 UP

– Finansowe wsparcie na otworzenie działalności – dotacja w wysokości 23 050,00 zł

– Finansowe wsparcie pomostowe, wypłacane comiesięcznie przez 6 mc. w wysokości 3 000,00 zł/mc.

Dokumenty rekrutacyjne wkrótce będą dostępne na naszej stronie internetowej: http://www.krzemiennykrag.info

Głównym REZULTATEM realizacji projektu będzie utworzenie min. 40 miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Wszystkie niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty znajdziecie państwo na stronach projektu:

http://www.krzemiennykrag.info/wlasna-firma-z-powerem/ link do strony Lidera projektu

http://www.mozeszwiecej.org.pl/wlasna-firma-z-powerem/ link do strony Partnera projektu

oraz pod nr telefonów:

Osoba do kontaktu ze strony partnera projektu:
Katarzyna Nowak tel. (41) 252-72-33; 609-868-978

[email protected]

Osoba do kontaktu ze strony partnera projektu:
Agnieszka Rożek-Kwiecień tel. 577-999-321

[email protected]

 

Źródło informacji : http://www.krzemiennykrag.info/