Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 4 marca 2022 09:21

Uczestnicy spotkania O możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej, która miałaby realizować usługi społeczne na rzecz m.in. uchodźców rozmawiano podczas spotkania, które odbyło się 3 marca br. z inicjatywy starosty Piotra Ambroszczyka.

W spotkaniu uczestniczył Zarząd Powiatu, przedstawiciele gmin i kierownicy ośrodków pomocy społecznej w powiecie. Rozmawiali oni o możliwości utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych, która miałaby realizować usługi społeczne w szerokim tego słowa znaczeniu, począwszy od działań z zakresu gospodarki komunalnej, usługi sprzątające, opiekuńcze, a nawet zdrowotne, nastawione na mieszkańców powiatu starachowickiego, ale także napływających do nas uchodźców. 
- Chcielibyśmy pomóc tym ludziom, wykorzystując ich potencjał, dając możliwość podjęcia pracy –mówił starosta Piotr Ambroszczyk.
Głosem doradczym służyli: Jarosław Kuba – prezes Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny krąg”, Anna Górak – ekspert ds. usług społecznych , wiceprezes Fundacji „Pestka” i Jacek Gralczyk – ekspert ds. organizowania społeczności lokalnej Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. 
Koncepcji funkcjonowania spółdzielni pojawiło się mnóstwo. Były one dokładnie dyskutowane, także pod kątem możliwości pozyskania finansowania. Dalsze rozmowy w tej sprawie odbędą się 10 marca br.

Fotorelacja ze spotkania