3°C

Średnie zachmurzenie
Ciśnienie 1016 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
18 °C 18 °C 13 °C 14 °C 10 °C
10 °C 11 °C 7 °C 6 °C 2 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 28 lutego 2022 17:09

Termomodernizacja i remont wewnętrzny hali sportowej ZSZ nr 3 w Starachowicach, budowa boiska sportowego wraz z całą infrastrukturą przy II LO w Starachowicach, przebudowa i rozbudowa dróg powiatowych w Marcinkowie i Szerzawach, modernizacja dróg: Starachowice-Lubienia i Skarżysko-Kamienna - Mirzec, remont drogi powiatowej Rzepin – Rzepinek - Szerzawy – Brzezie – Łomno i wreszcie modernizacja bazy materiałowo-sprzętowej Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach – to na te zadania Powiat stara się o fundusze z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Ich łączna wartość to ponad 100 mln zł.

W drugiej, pilotażowej edycji Programu Inwestycji Strategicznych uruchomiono dwa równoległe nabory wniosków. W naborze zwykłym, wnioski - maksymalnie trzy, o wartości dofinansowania do 5 mln zł, do 30 mln zł i do 65 mln zł - mogły składać wszystkie samorządy. Dodatkowo, te popegeerowskie mogły aplikować też w równoległym naborze przeznaczonym tylko dla nich. Powiat Starachowicki skorzystał z obu tych możliwości.

W ramach najmniejszego grantu aplikuje o środki na modernizację obiektów użyteczności publicznej należących do infrastruktury sportowej powiatu starachowickiego tj. termomodernizację i remont wewnętrzny hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 wraz z wyposażeniem oraz  budowę boiska sportowego wraz z całą infrastrukturą przy II LO w Starachowicach. Wartość inwestycji oszacowana została na 5 mln 556 tys. zł, a dofinansowanie miałoby pokryć 5 mln zł.

W ramach tzw. średnich kopert (inwestycji do 30 mln zł), Powiat wnioskuje o dofinansowanie na II etap poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację odcinków dróg  powiatowych. Chodzi o przebudowę i rozbudowę odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 6 km, na terenie gminy Wąchock i Pawłów, dokładnie w Marcinkowie i Szerzawach. Przewidywana wartość inwestycji to 26 mln zł, z czego dofinansowanie miałoby pokryć 24 mln 700 tys. zł.

Trzeci, największy wniosek, dotyczy III etapu zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację odcinków dróg  powiatowych” i obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi Starachowice – Lubienia, na odcinku do ronda z ulicą Leśną w kierunku Lubieni, a także drogi Skarżysko-Kamienna – Mirzec w miejscowości Gadka. W efekcie, miałyby zostać przebudowane dwa odcinki, o łącznej długości ok. 13-14 km, na którym pojawiłaby się nowa nawierzchnia, chodniki, zmodernizowane odwodnienie, ciągi pieszo – rowerowe, lub oddzielnie wydzielone pasy ruchu dla rowerów. Przewidywana wartość inwestycji to 60 mln zł, a zakładane dofinansowanie to 57 mln zł.

W ramach naboru dla samorządów popegeerowskich, Powiat złożył dwa wnioski.

Jeden, na remont 6 km odcinka drogi powiatowej 0600 T Rzepin – Rzepinek - Szerzawy – Brzezie – Łomno o wartości 8 mln 164 tys. zł z dofinansowaniem w wysokości 8 mln zł, co ma poprawić dostępność komunikacyjną na obszarze dawnego PGR.

I drugi, dotyczący poprawy skuteczności dostępu do infrastruktury drogowej poprzez modernizację bazy materiałowo-sprzętowej ZDP w Starachowicach, oszacowany na ponad 1 mln 20 tys. zł, z dofinansowaniem w wysokości 1 mln zł.