Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
piątek, 25 lutego 2022 14:55

Starosta Piotr Ambroszczyk z dyrektor szpitala Jolantą Kręcką podczas konferencji prasowej w sprawie wniosku do wojewody Powiat wystąpił do Wojewody aby zwrócił się on do Rady Ministrów o środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na wykupienie budynku Polsko – Amerykańskich Klinik Serca. Chodzi o kwotę 15 mln zł, która jest nam niezbędna do utworzenia regionalnego ośrodka leczenia COVID-19, przy jednoczesnym zapewnieniu mieszkańcom właściwego dostępu do usług medycznych. 

15 mln zł – tyle potrzeba pieniędzy na wykupienie budynku Polsko – Amerykańskich Klinik Serca, adaptację pomieszczeń i zakup sprzętu, niezbędnego do utworzenia tam regionalnego ośrodka leczenia COVID – 19, przy jednoczesnym zapewnieniu leczenia szpitalnego innych chorób w ramach statutowej działalności szpitala. Szansę na pozyskanie tych środków miał stworzyć Rządowy Fundusz Polski Ład, ale ostatecznie Powiat nie może do niego o to wnioskować, dlatego zwrócił się z prośbą do Wojewody aby wystąpił do Rady Ministrów o środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Pismo w tej sprawie przesłane zostało także do wiadomości Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego. 
Wyznaczenie, Poleceniem Wojewody, PZOZ w Starachowicach jako głównego ośrodka leczenia COVID-19 w regionie spowodowało, iż powiat starachowicki został pozbawiony możliwości wykonywania zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia. Wskazanie jedynego szpitala w powiecie do realizacji zadań o charakterze regionalnym w leczeniu COVID-19, świadczy o niewydolności regionalnego systemu opieki zdrowotnej w walce z epidemią. Potwierdzają to zresztą liczby. W ciągu zeszłego roku aż 76 proc. pacjentów covidowych w naszym szpitalu, pochodziło spoza powiatu starachowickiego. 
W związku z tym, że województwo nie jest przygotowane do leczenia COVID-19, Zarząd Powiatu w Starachowicach, w celu przywrócenia możliwości realizacji zadań własnych, wystąpił do Wojewody z propozycją funkcjonowania PZOZ w formule szpitala hybrydowego. Warunkiem koniecznym jest jednak zakup budynku Polsko – Amerykańskich Klinik Serca, który pozwoliłby już na wstępie zapewnić 60 miejsc dla pacjentów zakażonych COVID-19 (w tym 12 łóżek w salach intensywnego nadzoru) z możliwością powiększenia nawet do 197 łóżek. Budynek wyposażony jest we własny podjazd dla karetek, co umożliwia podjęcie natychmiastowych działań wprost z karetki, a w obecnej sytuacji epidemicznej -  uruchomienie drugiej komplementarnej Izby Przyjęć (SOR). 
-Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, wymaga pewnych napraw bieżących oraz usprawnień wynikających z eksploatacji. Deklarujemy jednak gotowość uruchomienia ośrodka i przyjęcia pacjentów w ciągu 3 miesięcy od nabycia nieruchomości- mówi starosta Piotr Ambroszczyk, dodając że liczy na wsparcie działań przez Wojewodę, zwłaszcza w kontekście zapewnień, iż „dopinguje władze powiatu w staraniach o pozyskanie  pawilonu od klinik serca”. 
- Nasz wniosek ma na celu rozwiązanie problemu leczenia COVID-19 o charakterze regionalnym i w konsekwencji przywrócenie mieszkańcom możliwości leczenia w szpitalu powiatowym. Samorząd powiatowy nie może być przez lata pozbawiany możliwości realizacji zadań własnych a mieszkańcy muszą mieć dostęp do świadczeń medycznych w swoim szpitalu.
Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w planach przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa PZOZ w Starachowicach obligowany jest do zabezpieczenia łóżek szpitalnych dla sił zbrojnych RP. Biorąc pod uwagę aktualne wydarzenia na Ukrainie i dynamicznie rozwijającą się sytuację międzynarodową, w tym również związaną z przewidywaną falą uchodźców, przedsięwzięcie daje możliwość zabezpieczenia opieki zdrowotnej dla większej ilości osób.