Skrzynka podawcza ePUAP Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 21 lutego 2022 12:35

Tablica_ Uwaga wścieklizna Obszar zagrożony Na terenie gminy Mirzec, w pobliżu Trębowca Dużego znajduje się obszar zagrożony wścieklizną. Potwierdzono tu pierwszy od dawna przypadek wścieklizny u lisa. Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt i ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zaleca ostrożność i szczególną rozwagę wszystkim mieszkańcom z tego terenu. 

14 lutego br. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie gminy Mirzec w powiecie starachowickim, wskazując obszar zagrożony wścieklizną. Ma to związek z odnalezieniem padłego lisa w pobliżu Trębowca Dużego. Zwierzę, jak  okazało się później, było zakażone wścieklizną. 
Zgodnie z rozporządzeniem, w obszarze zagrożeniawstrzymane zostają polowania na zwierzęta łowne z wyjątkiem odstrzałów sanitarnych. Zakazana jest również organizacja targów, wystaw, konkursów, pokazów z udziałem psów, kotów oraz innych zwierząt wrażliwych na wściekliznę. 
Na obszarze zagrożonym nakazuje się: 

  1. trzymanie psów na uwięzi lub na ogrodzonym terenie zamkniętym, a kotów w zamknięciu;
  2. szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez kota 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  3. pozostawienie zwierząt gospodarskich w okólnikach i na zamkniętych wybiegach.

Wójt Gminy Mirzec został zobowiązany do oznakowania obszaru zagrożonego poprzez umieszczenie czytelnych i trwałych tablic "UWAGA OBSZAR ZAGROŻONY WŚCIEKLIZNĄ ZWIERZĄT" na granicach tego obszaru, przy drogach, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach. 
Ze względu na zagrożenie zdrowia i życia zwierząt oraz ludzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Starachowicach zaleca ostrożność i szczególną rozwagę wszystkim mieszkańcom z obszaru zagrożonego wścieklizną , a także terenów przyległych.
Przypominamy, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. 
O wszystkich przypadkach nietypowego zachowania się zwierząt dzikich w tym obszarze, jak też w przypadku znalezienia zwłok zwierząt drapieżnych tj. kuna, lis, jenot, lub innych należy niezwłocznie informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Starachowicach lub urząd gminy, policję, lekarzy weterynarii wolnej praktyki.

Zaleca się bezwzględnie unikać bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami dzikimi oraz ich zwłokami.