1°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1021 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
3 °C 4 °C 5 °C 2 °C 0 °C
0 °C -2 °C 0 °C -1 °C -3 °C
Biuletyn Informacji Publicznej
Aktualności
poniedziałek, 3 stycznia 2022 15:00

Ponad 193 tys. zł kosztowała jak dotąd Powiat tegoroczna akcja zimowego utrzymania dróg. Wykonawcą usług jest firma F.T.U.H. „DAREK” ze Starachowic.

Akcją zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu starachowickiego objętych jest 214 km dróg będących w administracji drogowej Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. 21 km dróg znajduje się na terenie Starachowic a 194 km na drogach zamiejskich. 
Wykonawcą usług jest firma F.T.U.H. „DAREK” ze Starachowic. Akcja prowadzona jest z siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, gdzie pełnione są całodobowe dyżury, mające na celu ograniczenie i likwidację zakłóceń ruchu drogowego spowodowanych śliskością zimową oraz opadami śniegu. 
Wszelkie informacje o stanie dróg powiatowych można uzyskać przez 24 godziny pod numerem telefonu: 41- 273-02-27. Dyżury pełnione są przez etatowych pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Przypominamy, że utrzymanie dróg powiatowych odbywa się w standardach zimowego utrzymania, zgodnych z uchwałą nr 122/2012 Zarządu Powiatu w Starachowicach z dnia16 października 2012r. w sprawie zasad zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach.
Drogi powiatowe utrzymywane są w następujących standardach:
1.    Na terenie miasta Starachowice:

  • Standard IV - 12,882 km
  • Standard  V - 8,109 km

                        --------------------   
                                20,991  km
2.    Drogi zamiejskie:

  • Standard IV - 5,063 km
  • Standard V - 114,507 km
  • Standard VI - 32,271 km

                       ----------------------   
                              151,841 km
Szczegółowy wykaz dróg z podaniem standardu utrzymania można znaleźć pod adresem:http://www.zdp-starachowice.pl/index.php/article/show/zimowe-utrzymanie-drog/ 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH

PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

 

Lp.

Standard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Po  ustaniu opadów śniegu dopuszcza się zaleganie śniegu:

1.

IV

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypana na: skrzyżowaniach z drogami,

- skrzyżowaniach z koleją,

- odcinkach o pochyleniu > 4%,

- przystankach autobusowych

- luźnego,

- zajeżdżonego,

- zaspy, języki śniegowe,

Utrudnienia dla samochodów osobowych

2.

V

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości.

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźnego,

- zajeżdżonego,

- języki śniegowe,

- zaspy

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 12 godz.

3.

VI

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

- luźny,

- zajeżdżony,

- nabój lodowy

- zaspy,

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

4.

System interwencyjny

Jezdnia zaśnieżona.

Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie
w zależności od potrzeb.

- luźny,

- zajeżdżony,

- nabój lodowy,

- zaspy

Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 48 godz.

5.

Drogi nie objęte z.u.d.

Brak możliwości wjazdu sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

 

Podsumowując akcję zimowego utrzymania dróg wg stanu na dzień 31.12.2021r., koszty pracy sprzętu wyniosły łącznie 193 008,16 zł (praca sprzętu wyceniona została wg godziny pracy dot. m.in. ładowarki, natomiast praca pługopiaskarki według przejechanych kilometrów określonych w zaplanowanych 14 trasach przejazdowych priorytetów odśnieżania).