17°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1022 hPa


poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
24 °C 25 °C 26 °C 25 °C 25 °C
8 °C 10 °C 11 °C 15 °C 15 °C
Starachowice

Starachowice - stolica powiatu, miasto należące do największych w regionie usytuowane na północnych obrzeżach Gór Świętokrzyskich przecięte malowniczą doliną rzeki Kamiennej i otoczone zwartym kompleksem pięknych lasów.

Starachowice wyróżniają się z pośród miast przemysłowej aglomeracji staropolskiej, pięknym położeniem w pradolinie rzeki, urozmaiconą konfiguracją terenu i unikalnymi walorami krajobrazowymi. W granicach miasta są trzy pięknie położone akweny z czystą wodą, - znakomite miejsca dla wędkarzy, do uprawiania sportów wodnych i aktywnego wypoczynku.

Historia terenu dzisiejszego miasta i okolic od pierwszych wieków n.e. związana jest z przemysłem, którego rozwój był przez wieki czynnikiem miastotwórczym. Do dziś można znaleĽć na południowych zboczach pradoliny rzeki Kamiennej kloce żużla dymarskiego, pochodzące z produkcji żelaza w II i III wieku.

Starachowice przedwojenne znane były z dobrze rozwijającego się przemysłu zbrojeniowego, a powojenne ze znanej Fabryki Samochodów Ciężarowych STAR.

Lata dziewięćdziesiąte to upadek fabryki i tradycyjnych zakładów miasta, to także okres restrukturyzacji istniejących zakładów i powstawania wielu nowych przedsięwzięć gospodarczych. Starachowice z miasta mono przemysłowego stają się miastem rozwijającym wiele gałęzi przemysłu, przy aktywnym udziale Specjalnej Strefy Ekonomicznej i innych organizacji wspierających rozwój i przedsiębiorczość.

Brody

Gmina Brody położona jest we wschodniej części powiatu starachowickiego. Teren gminy zajmuje obszar przedgórza Gór Świętokrzyskich w dużej części w rejonie Lasów Iłżeckich. W pierwszych wiekach naszej ery na terenie obecnej gminy powstało zagłębie pieców dymarskich dając podwaliny bogatej tradycji górniczo - hutniczej tego regionu.

Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości Brody pochodzą z 1094 roku i dotyczą nadania biskupstwu krakowskiemu wsi Brody, Krynki i Ruda.

Ze względu na bardzo niski, 23 % - wy udział w powierzchni gminy, użytków rolnych, Które zajmują 3.712 ha, gmina nie ma charakteru rolniczego.

Bogactwem gminy są wielkie kompleksy leśne zajmujące aż 11.499 ha co stanowi 71 % powierzchni gminy oraz wspaniałe walory krajobrazowo-przyrodnicze. Całość terenu gminy wchodzi w obszar krajobrazu chronionego jako regionu o szczególnych walorach przyrodniczych i właściwościach klimatycznych.

Mirzec

Gmina Mirzec leży w północnej części powiatu starachowickiego. Północno-wschodnie tereny gminy leżą na Przedgórzu Iłżeckim. Południowe obrzeża gminy wypełniają kompleksy lasów iłżeckich. Okolice w których rozwijało się przed wiekami starożytne górnictwo i hutnictwo datowane na początek naszej ery . 55 % powierzchni gminy tj. 6.158 ha stanowią użytki rolne z glebami IV i V klasy w rozdrobnionych gospodarstwach o średniej pow. ok. 3 ha. Lasy i grunty leśne stanowią ok. 40 % powierzchni i zajmują 4.408 ha.

Najstarsze zapiski na temat Mirca, siedziby władz administracyjnych gminy sięgają roku 1170, kiedy to Biskup Krakowski Gedeon poświęcił miejscowy kościół.

Pawłów

Gmina Pawłów leży w południowej części powiatu starachowickiego. W skład gminy wchodzi 35 sołectw. Użytki rolne zajmują aż 77 % powierzchni gminy. Na powierzchni 10.578 ha, gdzie przeważają dobre i bardzo dobre gleby lessowe II,III i IV klasy, uprawiane są oprócz zbóż i ziemniaków, plantacje truskawek i warzyw gruntowych. Rozwinęła się dobrze hodowla trzody chlewnej i bydła.

Miejscowość Pawłów (pierwotna nazwa Paulów) - siedziba administracyjna gminy, po raz pierwszy pojawia się w dokumentach historycznych w 1339 roku jako własność Pawła herbu Godziemba. Wzmianka o Pawłowie jest również w kronikach Jana Długosza w XV w. oraz w "Lustracjach Województwa Sandomierskiego" z XVI, XVII, XVIII stulecia.

Wąchock

Gmina Wąchock położona jest w zachodniej części powiatu starachowickiego. Otoczona jest dużymi kompleksami leśnymi. Teren gminy przecina szlak komunikacyjny drogi krajowej Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski. Gmina położona jest między miastami Starachowice i Skarżysko Kamienna.. Obszary leśne o pow. 5 257 ha stanowią 64 % obszaru gminy obejmując najbardziej urokliwe tereny Puszczy Świętokrzyskiej - Sieradowickiego Parku Krajobrazowego.

Wąchock - siedziba administracyjna gminy, miasteczko nad rzeką Kamienną historycznie silnie związane z przybyłymi na te tereny w 1179 roku Cystersami, którzy wznosząc klasztor i kościół założyli tu opactwo - perłę architektury romańskiej o światowym znaczeniu.