23°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1022 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
27 °C 27 °C 26 °C 27 °C 28 °C
12 °C 14 °C 15 °C 13 °C 15 °C
wtorek, 3 grudnia 2019 09:17

Dobra wiadomość dla wszystkich organizacji starających się o fundusze w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Mogą one liczyć w tym roku na większe pieniądze, w sferach które jak dotąd nie były ujęte w rocznym programie i dodatkowo uzyskać je znacznie wcześniej, bo już w styczniu 2020 r.


poniedziałek, 2 grudnia 2019 08:31

22 listopada 2019 r.  minął dokładnie pracy Zarządu Powiatu pod przewodnictwem starosty Piotra Babickiego. Był to niełatwy czas zmierzenia się z trudną sytuacją finansową powiatu oraz wynikającą z tego koniecznością wprowadzenia oszczędności i racjonalizacji zatrudnienia.


piątek, 29 listopada 2019 16:00

Dwa nowe samochody dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych trafiły do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Starachowicach i Domu Pomocy Społecznej w Kałkowie-Godowie. Udało się je zakupić dzięki środkom z PFRON-u i funduszom powiatu. 29 listopada br. nastąpiło uroczyste przekazanie aut w obecności starosty Piotra Babickiego, wicestarosty Dariusza Dąbrowskiego i dyrektora świętokrzyskiego oddziału PFRON- Andrzeja Michalskiego.


piątek, 29 listopada 2019 15:32

Zarząd Powiatu Starachowickiego zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia  punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacją prawną na terenie Powiatu Starachowickiego w 2020 r.Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu Starachowickiego z dn. 28.11.2019 r. zamieszcoznej poniżej.


piątek, 29 listopada 2019 15:28

Zarząd Powiatu Starachowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zawartych w „Rocznym Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”. Oferty należy składać do 20 grudnia 2019 r. (do godz. 15.30) w Kancelarii Ogólnej Starosta Powiatowego w Starachowicach. Szczegóły w uchwale Zarządu Powiatu zamieszczonej poniżej.


wtorek, 26 listopada 2019 15:55

25 listopada br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Muzeum Przyrody i Techniki im. Jana Pazdura w Starachowicach. Jej nowym przewodniczącym został prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, zaś wiceprzewodniczącym - wicestarosta Dariusz Dąbrowski. Władze powiatu podziękowały za pracę oraz zaangażowanie dr inż. Ireneuszowi Sulidze, który nie tylko kierował Radą Muzeum, ale również pomagał w powstaniu samego muzeum.


piątek, 22 listopada 2019 20:39

28 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach (ul. W. Borkowskiego 4) odbędzie się XV sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie  rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.


piątek, 22 listopada 2019 20:25

Władze powiatu spotkały się w piątek (22 listopada) z pracownikami socjalnymi zatrudnionymi w jednostkach świadczących pomoc społeczną w naszym powiecie. Okazją był obchodzony 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego.


piątek, 22 listopada 2019 17:34

Wicestarosta Dariusz Dąbrowski nagrodził lauretów XII Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Magia Powiatu Starachowickiego. Natura, kultura materialna, tradycje”, organizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach. Wernisaż prac odbył się 21 listopada br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Starachowicach.


piątek, 22 listopada 2019 09:51

Informacja o wyniku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Starachowickiego w 2020 roku.