25°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1021 hPa


niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek
31 °C 30 °C 29 °C 27 °C 28 °C
18 °C 18 °C 17 °C 15 °C 12 °C
piątek, 31 lipca 2020 14:35

31 lipca 2020r. Starosta Starachowicki ogłosił I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych przez samorząd powiatu starachowickiego fundacjom  i organizacjom pozarządowym w 2020 roku.

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez samorząd powiatu odbywa się na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Łączna wysokość środków finansowych PFRON przeznaczona w 2020r., uchwałą Rady Powiatu, na wspieranie realizacji zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej   i społecznej osób niepełnosprawnych wynosi: 35.000,00 zł.
 
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do 24 sierpnia br. do godziny 15.30 w kopercie pocztą lub osobiście na adres:


Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
ul. dr Władysława Borkowskiego 4
27-200 Starachowice

 
Zasady oraz warunki składania ofert dostępne są  na stronie biuletynu informacji publicznej https://www.spstarachowice.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Starachowicach.