23°C

Bezchmurnie
Ciśnienie 1022 hPa


czwartek piątek sobota niedziela poniedziałek
27 °C 27 °C 26 °C 27 °C 28 °C
12 °C 14 °C 15 °C 13 °C 15 °C
środa, 24 czerwca 2020 09:31

Starostwo Powiatowe w Starachowicach, w oparciu o zapisy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ogłasza tekst uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez  Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Międzyszkolny w Starachowicach, na zadanie: Konserwacja i modernizacja istniejących szlaków turystycznych. Odnowienie znaków: odcinka szlaku Kałków – Skarżysko Kamienna, odcinka szlaku Ruda – Mirzec, szlaku spacerowego Gadka – mogiła AK pod Tychowem.

Zgodnie z zapisami ustawy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty (data wpływu – 17 czerwca 2020 r.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza złożoną ofertę na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej organu oraz w siedzibie organu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Każdy zainteresowany, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Pisemne zgłoszenia przyjmujemy do dnia 1 lipca 2020 r., do godziny 15:30 w siedzibie Starostwa lub mailowo: e.kisinska@powiat.starachowice.pl.