23°C

Niewielkie zachmurzenie
Ciśnienie 1010 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
24 °C 26 °C 28 °C 28 °C 19 °C
16 °C 13 °C 14 °C 18 °C 12 °C
czwartek, 19 grudnia 2019 20:12

30 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu w Starachowicach. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9.00, a jego porządek prezentujemy poniżej.

 

 

PORZĄDEK OBRAD XVI SESJI
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
                            w dniu 30 grudnia 2019 roku

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2020,
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Kilińskiego 24,
c) zmiany Uchwały Nr VII/37/2019 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2019r. zmienionej Uchwałą Nr XIV/102/2019  z dnia 31 października 2019 r.
d) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2019 rok,
e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2019 – 2029,
f) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020-2029,
g) uchwalenia budżetu powiatu na 2020 rok,
4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
5. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
7. Przyjęcie planów pracy stałych komisji Rady Powiatu na I półrocze 2020 roku.
a) Komisji Budżetu i Finansów,
b) Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
c) Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej,
d) Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu,
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji Rady Powiatu.
11. Zakończenie obrad.