3°C

Duże zachmurzenie
Ciśnienie 1023 hPa


piątek sobota niedziela poniedziałek wtorek
5 °C 9 °C 9 °C 6 °C 10 °C
0 °C 1 °C 4 °C 2 °C 2 °C
piątek, 15 lutego 2019 13:52

O możliwościach dofinansowania usług społecznych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 rozmawiano 14 lutego br.  podczas spotkania z udziałem przedstawicieli powiatu, jednostek pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Jest to bowiem ostatni moment, by sięgnąć po środki unijne w tej perspektywie finansowania.

Spotkanie otworzył wicestarosta Dariusz Dąbrowski, który mówił o dużym znaczeniu polityki społecznej oraz podmiotów, które realizują usługi społeczne.


Potwierdziła to Anna Górak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, która uznała nasz powiat za jeden z wyróżniających się w naszym regonie pod względem rozwoju ekonomii społecznej. Przybliżyła też uczestnikom możliwości dofinansowania realizacji usług społecznych ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020, które – jak zaznaczyła – będą mocno ograniczone, z uwagi na koniec tej perspektywy finansowania.


Pierwsze konkursy ruszą już w lutym br., natomiast ostatnie ogłoszone zostaną w lipcu br. Nie ma więc na co czekać z pisaniem wniosków. Kolejna perspektywa finansowania ruszy dopiero w 2021 r. i trudno na razie powiedzieć jak duże pieniądze przeznaczone zostaną na realizację usług społecznych. Dlatego warto powalczyć o środki jeszcze w tej perspektywie unijnej. Nadarza się szansa na pozyskanie pieniędzy z Osi 8. na rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo oraz Osi 9. na włączenie społeczne i walkę z ubóstwem, z czego mogą skorzystać zarówno samorządy, jak i organizacje pozarządowe. Część środków rozdzielona zostanie w ramach konkursów, natomiast druga w ramach postępowań pozakonkursowych dla podmiotów z tzw. OSI czyli Obszarów Strategicznej Interwencji, co stwarza dużą możliwość dla naszych organizacji.


Wsparcie doradcze przy tworzeniu projektów zapowiedziała przedstawicielka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.