Uwaga! Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Akceptuję

Mamy już wizualizację planowanego wiaduktu

Gotowa jest już koncepcja przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich. Podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się w środę, 16 maja br. władze powiatu zaprezentowały wizualizację tej inwestycji, jaka została stworzona na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych.

Budowa przejścia nad torami kolejowymi w Starachowicach Zachodnich będzie jednym z największych przedsięwzięć drogowych realizowanych przez Powiat Starachowicki o strategicznym znaczeniu dla usprawnienia komunikacji i bezpieczeństwa w mieście. Do końca tego miesiąca ogłoszony ma zostać przetarg na wykonanie tego zadania. Póki co władze powiatu zaprezentowały jego wizualizację, wykonaną przez firmę FotomediaArt.pl na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych.


Starosta Danuta Krępa podkreśliła, że realizacja tej inwestycji ma pomóc w usprawnieniu komunikacji i zwiększyć bezpieczeństwo ruchu samochodowego i pieszych.

- Jest już wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uwarunkowaniach środowiskowych. Do końca maja br., zostanie ogłoszony przetarg w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. W styczniu 2019 planujemy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej czyli tzw. ZRID. Sama realizacja tego zadania przebiegać by miała od marca 2019 r. do końca czerwca 2020 r. – powiedziała na konferencji starosta, , nie ukrywając że będzie to bardzo kosztowne zadanie.
- O tym, jakie dokładnie będą to koszty, będziemy wiedzieli dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej – powiedziała starosta.
Powiat będzie się starał o środki z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa. Niezależnie od tego oczekuje też wsparcia finansowego od Gminy Starachowice.
- Sami najprawdopodobniej nie udźwigniemy tak dużej inwestycji. Będziemy musieli podpisać w tej sprawie porozumienie z Gminą Starachowice – powiedział wicestarosta Marek Pawłowski.
Całość tej inwestycji obejmować będzie prawie 1,5 km zjazdów, rozjazdów oraz przejazdów, włączając w to przebudowę ronda. Powiat prowadzi rozmowy z władzami kolei w sprawie zachowania dotychczasowego przejazdu. Obowiązujące obecnie przepisy (Rozporządzenie w sprawie skrzyżowań i linii kolejowych z drogami) mówią o konieczności jego zlikwidowania w przypadku wybudowania wiaduktu, są jednak możliwe od tego odstępstwa, w przypadku wyrażenia zgody przez władze kolei, a później Ministra Infrastruktury. Rozmowy w tej sprawie trwają.
 

kategoria: Aktualności

Czy wiesz że...

Gmina Pawłów położona jest w północnej części województwa świętokrzyskiego w bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. Jej powierzchnia wynosi 137 km2 (13.739 ha). Gmina liczy 35 sołectw. Zamieszkuje ją 15.450 osób, jest typową gminą rolniczą o dużym potencjale produkcyjnym z uwagi na dobre gleby. Czytaj więcej
® 2003-2018 Starostwo Powiatowe w Starachowicach.
website by Robert Bielecki 'sagat' Powered by phantomCMS